Welkom op Welcome at
vanderkrogt.net

Sorry! De opgevraagde pagina is niet op de website vanderkrogt.net en/of www.krogtweb.nl te vinden

De gezochte pagina kan verwijderd zijn, van naam veranderd zijn of tijdelijk niet beschikbaar zijn.

U volgde een link naar een foto van Delft?

De site is gewijzigd op 22 januari 2010, en alle url's zijn gewijzigd. Ga naar de hoofdpagina, HIER en navigeer naar de pagina die u wilt zien.

U volgde een link naar de chemische elementenpagina 'Elementymology & elements multidict?

De site is gewijzigd op 11 januari 2010, en alle url's zijn gewijzigd. Ga naar de hoofdpagina, HIER en navigeer naar de pagina die u wilt zien.


Als U het adres in de adresbalk getypt hebt, kijk dan of U een typefout gemaakt hebt.

Of klik op een van de beginpagina's van de verschillende onderdelen op de website voor de juiste link:

Sorry! The page cannot be found on the vanderkrogt.net website

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

You were following a link to
– a photo of Delft?

The Delft in Photos site is restructured on 22 January 2010 and all individual url's are changed. Go to the main page HERE and navigate to the page you want.

– a chemical element on the 'Elementymology & elements multidict' page?

The Element site is restructured on 11 January 2010 and all individual url's are changed. Go to the main page HERE and navigate to the page you want.

– or a Columbus Monument?

The Columbus site is restructured on 6 September 2009, and all individual url's are changed. Go to the main page, HERE and navigate to the statue you want to see.


If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.

Or click on one of the index pages of the different parts of this website for the correct link:

Genealogie Genealogy

Genealogie Van der Krogt en Van der Kroft
Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman
Genealogie Van der Sman

Monumenten voor ontdekkingsreizigers Monuments of discoverers

Columbus Monuments Pages
Leif Eriksson Monuments Pages

Periodiek systeem van elementen Periodical system of chemical elements

Elementymology and Elements Multidict.

Of zoek opnieuw met Google. Or search again with Google
HTTP 404 - File not found
Internet Explorer
eXTReMe Tracker