Genealogie
Van der KROGT en Van der KROFT

Email! Naar de Beginbladzijde

Mother fought until last breath to save child

Nederlandse vertaling onder de foto

In the last moments of her life Sue Collins [=Susan van der Kroft, F-312.412/4] fought a torrid battle to save her two year old daughter and a family friend.
The 33 year old teacher put aside fears for her own life as she tried to save the nine year old girl who had got into difficulty in the surf near Port Macquarie.
But she became separated from the girl and in the minutes that followed struggled to stay afloat as she was pulled out to sea with daughter Ally in her arms.
Eventually the brave mum could take no more and after almost 10 minutes she and Ally succumbed before help arrived. The body of the 9 year old has never been found.
Medical reports later indicated it was exhaustion not drowning that claimed Sue Collins life, a fact that has not surprised her husband Paul.
"It was a magnificent effort by Sue," he told yesterday. "She was holding Ally in one arm trying to stay afloat. For as long as 10 minutes, she was treading water, waving her arm.
"She'd tried to save the family friend but eventually they were separated. "Knowing Sue it was never an option to get out of the water without the two children alive, She would never have considered that. I know she did her hardest to save them."
Mr Collins has broken his silence about the tragedy of February 16 to set the record straight. He was concerned by reports that Sue may have panicked that day and that she ran into the water carrying Ally.
"I've spoken to the only eye witnesses, my two remaining daughters aged 7 and 8, They've been able to tell me what they saw, what they remember and the rest we do not know. But I do know Sue did not panic. It was instinct that saw her grab Ally in her arm and wade toward the young girl in trouble.
"The girls are coping OK. We are slowly getting back into some kind of routine but it is difficult. " To start with they were in complete denial. They came back from the beach that day and asked me where their Mum and Ally were. "Gradually they are coming to accept what has happened. They are starting to talk about Sue and Ally a bit more, remembering things we have all done in the past.
Mr Collins said was a last minute decision to go to the beach near Port Macquarie late on the afternoon of February 16. "Sue drove to Lighthouse Beach. Its the closest to our home and we'd been there a lot. "My eight year old daughter and her friend were playing with a boogie board in about knee deep water. Sue was standing in ankle deep water with Ally. From what I have been told the they were standing on substantial piece of sand but it possibly crumbled and the family friend went into deeper water.
"My daughter floated the boogie board to her and Sue wrapped up Ally in one arm and walked towards them. "She had no choice. She couldn't leave her in the water and my other daughter was back on the beach playing in the sand."
He said the three of them floated with the boogie board with Ally on Sues Shoulders but they were separated.

Moeder vocht tot haar laatste adem om kind te redden

In de laatste ogenblikken van haar leven vocht Sue Collins [=Susan van der Kroft, F-312.412/4] een hevige strijd om haar tweejarig dochtertje en een vriendinnetje te redden.
De 33-jarige onderwijzeres poogde met gevaar voor eigen leven het negenjarige meisje te redden dat in de branding bij Port Macquarie (Australië) in moeilijkheden gekomen was.
Maar ze werd van het meisje gescheiden en in de volgende minuten vocht ze om boven water te blijven terwijl ze met haar dochter Ally in haar armen de zee in getrokken werd.
Uiteindelijk kon de dappere moeder niet meer volhouden an na bijna 10 minuten bezweek ze voordat er hulp kon komen. Het lichaam van de negenjarige is nooit gevonden.
Uit het medisch rapport bleek later dat Sue Collins door uitputting was omgekomen en niet door verdrinking, iets wat voor haar man Paul geen verrassing was.
"Het was een grootse daad van Sue," vertelde hij gisteren. "Ze probeerde te blijven drijven met Ally in haar arm. Tien minuten lang was ze aan het watertrappelen en wuifde met haar andere arm."
"Ze probeerde het vriendinnetje te redden maar ze werden uiteindelijk gescheiden. Sue kennende was het voor haar geen optie om het water uit te gaan zonder de twee kinderen, dat zou ze nooit overwogen hebben. Ik weet dat ze haar uiterste best deed ze te redden."
Mr. Collins verbrak zijn zwijgen over de tragedie op 16 februari 2002 om een en ander recht te zetten. Hij was verontrust wegens de berichten dat Sue in paniek geraakt was en dat ze met Ally de zee ingerend was .
"Ik heb met de enige twee ooggetuigen gesproken, mijn twee overgebleven dochters van 7 en 8 jaar. Zij waren in staat me te vertellen wat ze gezien hebben, wat ze zich herinnerden en voor de rest weten we het niet. Maar ik weet zeker dat Sue niet in paniek geraakt is. Het was uit instinct dat ze Ally in haar arm pakte en naar het in moeilijkheden geraakte meisje waadde."
"De meisjes weten zich te redden. We komen langzaam weer in een soort routine, maar het is moeilijk." In het begin waren ze in een fase van totale ontkenning. Toen ze die dag terug van het strand kwamen vroegen ze waar hun moeder en Ally waren. "Langzamerhand beginnen ze te accepteren wat er is gebeurd. Ze beginnen een beetje meer over Sue en Ally te praten, en herinneren zich dingen de ze vroeger samen deden."
Mr. Collins vertelde dat het een last-minute beslissing was om nog laat in de middag van 16 februari naar het strand van Port Macquarie te gaan. "Sue reed naar Lighthouse Beach. Dat is het dichtst bij ons huis en we komen daar vaak. Mijn achtjarige dochter en haar vriendin speelden in kniediep water met een boogie-board. Sue stond met Ally in water dat tot haar enkels kwam. Uit wat ik gehoord heb stonden ze op een stevig stuk zand, maar plotseling brokkelde dat af en het vriendinnetje kwam in dieper water terecht."
"Mijn dochter dreef het boogie-board naar haar toe en Sue nam Ally in één arm en liep naar ze toe. Ze had geen keuze. Ze kon haar niet in het water laten en mijn andere dochter speelde op het strand in het zand."
Hij zei dat ze met z'n drieën op het boogie-board dreven en Ally op Sue's schouders, maar ze werden gescheiden.

© 2002 Peter van der Krogt