Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE VIII (deel 2) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.160 Lourens van Zwet (mond.inf. dhr. Hofstede). Vader van 80.


162 Cornelis Cornelis Reijneveen, j.m. van Pijnacker, huwde Pijnacker 31 augustus 1721:
163 Jannetje Aalbregts Glimmerveen, ged. Schiedam (oud-katholieke kerk) 25 april 1700, j.d. van Stompwijk, vermoedelijk begr. Hillegersberg 1 november 1780. Zij huwde 2e Reeuwijk 23 mei 1734 met Jan Frederiksz. van der Laan, j.m. van Stolwijk.
Cornelis Reijneveen kocht samen met Frans van Pleuren op 23 februari 1722 en 20 mei 1726 stukken veenland in Nootdorp van Simon Willems Brederode (A.R.A., R.A. Nootdorp 17).
(vader: Cornelius Reijneveen; moeder: Joanna Aelberts 1, resp. Aelbreghts 2).

  Kinderen:
 1. Anna, ged. (R.K.) Nootdorp 6 april 1723 (Albertus Cornelisse, Aldegondis Arents).
 2. Cornelis, ged. (R.K.) Nootdorp 28 september 1724 (Franciscus van Pleuren, Aldegondis Lucasse).
 3. Aaltje (= 81), geb. Pijnacker ?

164 Harmen Vrankensz. Delfgauw, geb. 'op de Ghaghe', ged. (R.K.) Schipluiden 28 april 1709, Woonde te Hodenpijl. Hij testeerde op 15-jarige leeftijd op 8 december 1724 te Delft, ziekelijk, erfgenamen zijn Arij Harmense Delffgaauw en Jacob Harmense Delffgaauw (G.A. Delft, Not.Arch. 2717), huurde boerenwoning (A.R.A. Not.Arch. 7117-Rijswijk). Overl. aangeg. Schipluiden-Hodenpijl 13 april 1785, huwde Hof van Delft (Gerecht) en Schipluiden (R.K.) 11 november 1737:
165 Lena Leenderts Romeijn, geb. Abtswoude ('Papsou'), ged. (R.K.) Schipluiden 23 februari 1718.
(vader: Harme(n) Delfgaeuw 3-9, Hermanus - 1-2; moeder: Le(e)na Romeijn 4-9, Helena - 1-3; geb. plaats 'Oepel' 1-2, 'Hoepel' 8, verder 'Hodenpijl').
  Kinderen:
 1. Franciscus (= 82), geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 21 januari 1740 (Iacob Harme Delfgaeuw, Marie Pieterse Duijnstee).
 2. Leendert, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 4 september 1741 (Leendert Romeijn, Geertie Ruijgrock).
 3. Jannitje, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 2 oktober 1742 (Cornelis van Berge, Maertens van den Bos), overl. aangeg. Schipluiden 11 maart 1763 (impost f. 3,--).
 4. Geertje, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 4 maart 1746 (Leendert Romeijn, Geertie Romeijn).
 5. Leendert, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 11 januari 1748 (Leendert Zuijdgeest, Rachael Romeijn), overl. aangeg. 9 mei 1768 (impost f. 3,--).
 6. Tuenis, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 7 september 1749 (Leendert Zuijdgeest, Rachel Romeijn).
 7. Johannis, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 25 januari 1751 (Arend Romeijn, Rachel Romeijn), overl. aangeg. Schipluiden 5 mei 1763 (impost f. 3,--).
 8. Johannis, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 13 december 1753 (Leendert Kruijk, Neeltie Romeijn).
 9. Cornelis, geb. Hodenpijl, ged. (R.K.) Schipluiden 7 oktober 1755 (Pieter van den Bos, Maria van den Bos.)

166 Arij Jansz. van Capelle (van Coppelle), overl. Kethel 24 mei 1776, woonde in 1733 en 1738 op Ackersdijck, op 18 september 1739 in Zouteveen (G.A.S., Not. Arch. 873, f. 883); huwde 1e (R.K.) Kethel 12 januari 1738 met Bastiaantje Dirksdr. de Velt, dr. van Dirck Willemsz. de Velt en Grietie Pieters van Bohemen (in testament 1738, zie bij 330); huwde 2e Hof van Delft en Schipluiden (R.K.) 13 augustus 1747:
167 Maria Cornelisdr. Landman, geb. Oud-Mathenesse, ged. (R.K.) Schiedam 4 december 1722, won. te 'Papsouw' (1747), overl. Kethel 11 september 1778. Bij huwelijk geassisteerd door haar moeder Lena Hendriksdr. Heusdams, wed. van Cornelis Landman.
Bij hun huwelijk 'beide onder Hoff van Delft, dog onlangs gewoont hebbende int Nieuwland onder Keetel'.
Hij was erfgenaam van Annetie Cornelis Uijttenbroek (zie bij 332). Testeerde met eerste vrouw 22 september 1738, toen wonende op Ackersdijck (G.A. Schiedam, Not.Arch. 873, f. 249ff). Weeskamer Hof van Delft 4 (G.A.D.), de drie kinderen van Bastiaantje Dirksdr. de Velt, gewonnen bij Arij Jansz. van Capelle met name Jan Arenz. van Capelle oud 8 jaar, Dirk Arenz. van Capelle oud 6 jaar en Simon Arenz. van Capelle oud 6 jaar. Volgt afschrift van testament 22 september 1738 van beiden. Deze kinderen erven volgens testament d.d. 21 november 1746 van Grietie Pieters van Bohemen, wed. van Jan Leendertse Langelaen en van Dirk Willemse de Velt, won. in Kethel (G.A.S., Not. Arch. 878, f. 1077).
(geb. plaats 'Paepsouw').
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Jan, geb. ca. 1739.
 2. Dirk, geb. Abtswoude, ged. (R.K.) Schipluiden 31 december 1740 (Dirk Wilmse de Veldt, Grietie Pieters van Boheemen).
 3. Simon, geb. Abtswoude, ged. (R.K.) Schipluiden 1 september 1743 (Leendert Heijdra, Marij van Capelle).
 4. Catharina, geb. Abtswoude, ged. (R.K.) Schipluiden 18 augustus 1745 (Jan Dirkse de Velt, Antie van Capelle), overl. voor 21 november 1746.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 5. Bastiaentje (= 83), geb. Abtswoude, ged. (R.K.) Schipluiden 21 mei 1748 (Jan Dirkse de Velt, Grietie Boheeme).
 6. Knelia, geb. Abtswoude, ged. (R.K.) Schipluiden 15 november 1751 (Arij Landman, Lena Huesendans).

172 Theodorus Ram(s), won. te Beesten; huwde:
173 Margaretha.
  Kinderen (doopboek begint 1729):
 1. Theodorus, ged. Beesten 6 september 1730 (Herm. Schulten).
 2. Theodorus (= 86), ged. Beesten 12 oktober 1731 (Henr. Strijt, Aleid Schnuck).
 3. Henricus, ged. Beesten 4 mei 1734 (Theod. Schulte, Marg. Krum).
 4. Anna Catharina, ged. Beesten 3 mei 1739 (Theodori Schulte, Anna Eilerman).
 5. Euphem. Maria, ged. Beesten 2 december 1741 (Ger. Sunderman, Maria Helmigs).

174 Jan Bram, won. te Beesten; huwde Beesten 28 januari 1744:
175 Ester Schulte.
  Dochter:
 1. Anna Maria (= 87), ged. Beesten 28 december 1744 (Bern. Schulte, Maria Bram).

176 Evert Leeuwesteijn, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 9 november 1724, waardgelder, woonde bij huwelijk in 1743 in de Vlamingstraat, later aan het Oosteinde OZ, begr. Delft (Oude Kerk) 25 maart 1800 (hij verbleef toen in 't Charitaathuijs en werd van de Armen begraven). Hij huwde 2e Delft 10 maart 1776 met Johanna van den Bosch. Hij ondertr. 1e Delft 30 november 1743 met:
177 Anna Bolkesteijn, ged. Delft (Oude Kerk, Geref.) 16 februari 1721, j.d. 'int Oosteijnde', begr. Delft (Nieuwe Kerk) 12 mei 1770 (won. in het Oosteinde).
Weeskamer na 1618, dl. 26, f. 105 (G.A.D.): Op 7 juli 1770 aanwezig Evert Leeuwensteijn, wedr. van Johanna Bolkesteijn, over de minderjaririge kinderen Arij, 20 jaar, Dirk 17 jr., Evert 14 jaar, Elisabeth 11 jaar en Jacobus 7 jaar allen van voorn. huisvrouw worden als voogden aangesteld Dirk Bronkhorst, oom maternel, en Matthijs Roos, oom paternel. Hij heeft geen schrijvenswaardige goederen.
  Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Grietje, ged. Delft (Oude Kerk, Geref.) 2 december 1744, ondertr. Delft 2 mei 1772 met Thomas Terwan.
 2. Arij (= 88), ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 23 augustus 1750.
 3. Dirk, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 26 augustus 1753, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 12 december 1771.
 4. Evert, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 25 april 1756, hij huwde Delft 27 april 1788 met Heijltje van Westrik.
 5. Elisabeth, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 3 mei 1759.
 6. Jacobus, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 25 november 1762.

178 Reinier Pieterse Staalwijk, ged. (Geref.) Delfshaven 24 mei 1711, werd op 19 augustus 1766 lid van gilde als leerknecht bij Allardis Burgerhout (G.A.S., OAA 3077); huwde 1e Schiedam 20 mei 1736 met Aagje Cool, j.d. geb. van Schiedam, hij kreeg een deel van de erfenis van haar vader op 12 februari 1737 (G.A.S., Not. Arch. 902, f. 442), zij testeerden 23 januari 1738 (idem 672, f. 615), op 30 januari 1746 had hij een schuld van f. 125:3:- bij Jean Fichet, korenbrandewijnbrander en koopman, die overl. eind 1745 (idem 841, f. 74); huwde 2e Schiedam 11 januari 1747 (attestatie van Delfshaven 8 januari 1747):
179 Caatje (Catharina) Staalwijk, ged. (Geref.) Delfshaven 30 juni 1720, bij huwelijk geassisteerd door Gijsje Cool, hare goede bekende, 'dog hebbende de bruyd onlangs gewoont tot Delfshaven'.
Zij testeerden 31 januari 1747 (G.A.S., Not. Arch. 879a, f. 89ff).
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Lena, ged. (Geref.) Schiedam 5 februari 1741 (Leendert Kool, Sara van Bree, Maartie Kool).
 2. Sara, ged. (Geref.) Schiedam 31 januari 1744 (Jan Smeer, Maartje Kool, Sara van Bree).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 3. Reinier, ged. (Geref.) Schiedam 12 december 1749 (Jacob Blom, Geesje Kool), overl. Schiedam 3 juli 1754 (Reinier van Staalwijk, een kind van Reinier van Staalwijk).
 4. Aagje (= 89), ged. (Geref.) Schiedam 1 oktober 1751 (Jurjen Koene, Christina Vugters).
 5. Reijnier, ged. (Geref.) Schiedam 1 februari 1756 (Kornelia Snel, Trijntje de Munnik).
 6. Jan, overl. 13 oktober 1757 (Jan van Staalwijk, een kind van Reinier van Staalwijk).

180 Gerrit Bouwmeester, ged. (R.K.) Delft 17 december 1718, j.m. in de 'Cromstraatsteeg', begr. ald. 5 oktober 1787 (op de Gasthuislaan), `vader' van het R.K. Weeshuis te Delft (Delftse Post, 3 juli 1987); ondertr. Delft 3 augustus 1743:
181 Maria Elizabeth Vrije, ged. (R.K.) Delft 30 november 1718, j.d. in 't 'Agterom', begr. ald. 18 januari 1786 (in de Vissteeg).
  Kinderen:
 1. Hermannus, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 8 juli 1744 (Hermannus Hulsterman).
 2. Petrus, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 8 juli 1744 (Petrus de Vrij).
 3. Hermannus (= 90), ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 25 juni 1747 (Hermannus Hulsterman).

182 Dirk Spitman, j.m. in 't Agterom, later in de Molsteeg ZZ (huizenprotocol, G.A.D. 999, nr. 6B, 225, dl. I, f. 214); huwde Delft 29 oktober 1729:
183 Johanna Meijer(s), ged. (R.K.) Delft 14 september 1694, 1729 'in de Huitersteeg', ondertr. 1e Delft 2 mei 1722 als j.d. in de Poppesteeg, met Pieter van den Berg(h), j.m. in de 'Huijtersteeg'.
  Dochter uit eerste huwelijk vrouw:
 1. Aleijdis, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 20 augustus 1723 (Franciscus van den Bergh).
  Kinderen (vader: Theodorus Spitman):
 2. Catharina, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 7 oktober 1730 (Catharina van den Bergh).
 3. Joanna, ged. (R.K.) Delft (Josephkerk) 21 augustus 1733 (Maria IJsbergen), ondertr. Delft 17 april 1773 met Matthijs van Kempen (G.A.D., Not. Arch. 2781, f. 24, als wedr. op 18 februari 1777).
 4. Petronella, doopget. in 1786.
 5. Maria (= 91).

188 Cornelius van der Veer, meerderjarig j.m. geb. Culemborg, huwde Culemborg 16 november 1723 (gerecht; geassisteerd met zijn vader Geijsbert van der Veer) en (R.K.) op dezelfde dag:
189 Emerentia Pieck, ged. (R.K.) Beesd 28 oktober 1700, bij huwelijk geassisteerd door haar stiefvader Dirk van Roode (geb. uit G. van Klaveren, Het geslacht Pieck, Rotterdam 1916).
(vader: Cornelius van der Veer, moeder: Emerentia(na) Pijck 1-2, over. Pie(c)k).
  Kinderen:
 1. Adrianus, ged. (R.K.) Culemborg 19 april 1726 (Elizabeth van Halen, Everardus Pijk).
 2. Antonius, ged. (R.K.) Culemborg 31 oktober 1727 (Elisabeth van Roode).
 3. Lucia, ged. (R.K.) Culemborg 18 februari 1730 (... van der Veer, Maria Piek pro Lucia van der Veer).
 4. Antonius, ged. (R.K.) Culemborg 9 maart 1732 (Elisabeth van Rode).
 5. Lucia, ged. (R.K.) Culemborg 8 april 1734 (Flora? van Roode pro Lucia van der Veer).
 6. Elisabetha, ged. (R.K.) Culemborg 31 mei 1736 (Elisabetha van Roode).
 7. Cornelia Maria, ged. (R.K.) Culemborg 15 september 1738 (Gertrudis van der Veer pro Jacomijntje Dannekis).
 8. Everardus (= 94), ged. (R.K.) Culemborg 19 september 1741 (Elysabetha van Roode pro Everardo Pieck et Maria Pieck).
 9. Gijsberta, ged. (R.K.) Culemborg 20 maart 1744 (Gertrudis van der Veer).

190 Godefridus Jansen Ho(o)fs, huwde (R.K.) Varik 17 mei 1742:
191 Joanna van Korssenbroek (van Koussenbroek).
  Kinderen:
 1. Catharina, geb. Waardenburg, ged. (R.K.) Varik 31 augustus 1745 (Joannes Otte, Gertrudis van Kossenbroek).
 2. Mechtildis (= 95), gezien vernoeming naar grootmoeder 383.
volgende