Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XI (deel 2) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.1304 Arij Crijnsz. (van) Glimmerveen, Glimmerveen IV.3, geb. ca. 1623, overl. na 19 december 1683. Vervener. Hij huwde Stompwijk 26 mei 1646:
1305 Dirckie Reijne, overl. Stompwijk 16 januari 1678.
  Ouders van 652
.
1312 Arijen Harmensz. Delfgauw, geb. Delfgauw voor 1617. Hij huwde 1e met N.N.. Hij huwde 2e voor 1653 met
1313 Leuntje Jansdr.
Hij testeerde (Arijen Hermensz. Delfgauw), wonende onder de banne van Schipluij, ziekelijk, op 6 juni 1653. Erfgenamen zijn zijn kinderen bij zijn tegenwoordige huisvrouw Leuntje Jansdr. Voogden: broers Floris Hermansz. en Jacob Hermansz. Hij tekent Ari Harmensz. (G.A.D., Not. Arch. 2067, akte 1653/28).
Zij testeerden (Arijen Hermansz. Delffgauw en Leuntje Jansdr., ), wonende in de banne van Schipluijden, gezond, op 26 maart 1654. De kinderen erven, voogden Floris Harmensz. en Jacob Hermensz., mitsgaders Jan Jansz. Leenebroer en Jan Gerritsz., haar zwager en broer; getekend Arij Harmens, Leuntjen IJans dochter (G.A.D., Not. Arch. 2067, akte 1654/21).
  Kinderen:
 1. Herman Arentsz. Delfgauw (= 656).
 2. Grietje Ariens Delfgauw. Zij huwde met Frank Pietersz. van der Arend (test. 16 juni 1672, G.A.D., Not. Arch. 2157).

1320 Vranck Claesz. Romeijn, ged. Berkel (Geref.) 20 oktober 1602, landbouwer, achteman van Berkel en Rodenrijs (1623), overl. na 1680. Hij huwde Berkel apr. 1628 met
1321 Maritge Leendersdr., geb. Bleiswijk ca. 1600, overl. na 1680.
Zij komen voor in de registers van het familiegeld van Berkel in 1674 en 1680. In het kladregister van ca. 1673 worden zij als ca. 70 a 75 jaar oud vermeld.
Zoon, ged. Berkel (R.K.) maart 1634, N.N., get. Lijsbeth Leenderts en Vranck Leenderts. Gezien dat de beide getuigen broer en zus van de moeder zijn, is het aannemelijk dat het kind Leendert (= 660) is.


1322=1606 Claes Jansz. (van) Berckel, ged. Berkel (Geref.) 15 mei 1611, landbouwer. Hij huwde 2e Bleiswijk 13 november 1655 met Meijnsgen Adriaensdr. Croeser alias Slobbe (wed. van Gerrit Jacobsz., schout van Beukelsdijk enz. . Hij huwde 3e Berkel 18 februari 1659 met Annetge Cornelisdr., van Soetermeer, laatst wed. van Engel Leendertsz. Hij huwde 1e Berkel 23 november 1631 met:
1323=1607 Annitge Cornelisdr. Droog, overl. voor 1655.
Meijnsgen Arents, testeerde op 25 september 1656 (als Nieske Arentsz., huisvrouw van Claes Jansz.), won. in 't Noordeinde van Berkel, erfgenamen zijn haar voorkind bij Gerrit Jacobsz., schout van Beuckelsdijck, Blommelsdijck en de landen van Cooll, genaamd Arent Gerritsz. voor de ene helft, en voor de andere helft de kinderen bij haar tegenwoordige man. (A.R.A. Weesk. Berkel 9, afschrift van akte te Rotterdam).
Familiegeld 1674: Claas Jansz. Berckel met zijn vrouw oud 62 jaren, geneert hem met bouwneeringe.
[o.a. O.V. 1965, 236; Pr. VII, 47].

  Kinderen:
 1. Maertie, overl. tussen 20 januari 1708 en 31 januari 1709. Zij huwde met Jan Pietersz. van der Arent, overl. voor 2 januari 1704. Op 20 januari 1708 testeerde Maertie Claes van Berckel, wed., te Schiedam en benoemde tot haar erfgenamen elk voor een derde deel: de kinderen van Jan Claesz. van Berckel, de kinderen van Rachel Claes van Berckel, en Annetje Claes van Berckel, gehuwd met Claes Arensz. van der Yuyst, dochter van haar zuster Annetje, en benoemde tot voogden over haar minderjarige erfgenamen haar zwager Claes van der Yuyst en Jan Leenderse Romijn [O.V. 1965, leen nr. 24 van de Burg te Rijswijk]..
 2. Jan, geb. ca. 1643 (ca. 1673 30 jaar), verm. overl. voor 20 januari 1708.
 3. Rachel (Reijsseltje) (= 661). Zij huwde Berkel 5 oktober 1659 met Leendert Vrancken Romeijn.
 4. Annetje (= 803). Zij huwde Berkel 17 januari 1677 met Claes Adriaensz. van der Juijst.

1324=?1890 Antonij Huijghen Ruijchrock, geb. ca. 1600, korenmolenaar eerst in Wateringen en sedert ca. 1658 in Westerlee in het ambach De Lier, hij betaalde de parochieschreven van De Lier 1657/59-1661 (O.V. 1982, 453), overl. na 6 juni 1662. Hij zou voor 12 juni 1664 getrouwd zijn met een dochter van Jan van der Vlieg.
20 februari 1646 verklaring van Anthonij Huijgen Ruijchrock, korenmolenaar te Wateringen, ca. 46 jaren, en vervolgens op 28 maart 1656 een verklaring op verzoek van de gemene korenmolenaars van Rijnland, dat hij sedert de tijd dat hij zijn korenmolen heeft, altijd als maalloon van iedere zak tarwe van drie achtendeel Oversche maat heeft genoten vijf stuivers van de bakkers en zes van huislieden of andere ingezetenen (G.A.G., Not. Arch. 158, f. 196 resp. 429, f. 14). Deze akten tekent hij met een huismerk, bestaande uit een halve cirkel met de opening naar onder met een loodlijn uit het midden.
Antonij Huijghen Ruijchrock kocht op 7 mei 1659 een windkorenmolen en een huis op Westerlee in het ambacht van De Lier van Cornelis Jacobsz. Edelman, hij volgde mede de Molewerff met de vrije wind en wat daar aan kleeft met vier dichte zeilen, handbomen, billen en ander gereedschap voor 4400 gld., in mindering daarvan nam de koper tot zijn last 1200 gld. hypotheek op molen en huis, te weten 600 gld. op de vrouwe van de Lyer en 600 gld. op Ariaentje van Roon wed. Hij betaalde gedeeltelijk met een kustingbrief. Op dezelfde dag kocht hij van Geertje Jans, weduwe van Engel Jans een huis te Westerlee (A.R.A., R.A. De Lier 4, f. 11-13v).
Op 6 juni 1662 verkocht Anthonij Huijgen Ruijchrock aan Mees Meesen Hoochtwech een windkorenmolen, en twee huizen en erven, in het ambacht De Lyer op Westerlee (A.R.A., R.A. De Lier 4, f. 59v).
  Kinderen zijn vermoedelijk (worden in 1671 als broer en zus vermeld):
 1. Arend Anthonisz. Ruijgrock (= 662).
 2. Cornelia Teunis Ruyghrock (= 945). Zij huwde met Christiaen Andriesz. van Esch.

1336 Arent Arentse Lantman (de Jonge), wonende te Oud-Mathenesse, begr. Schiedam 1 januari 1681 (Arent Arentsen Lantman buijten d'overschie poort [O.V. 1966, 556]). Hij huwde Schiedam (R.K.) 22 december 1657 met:
1337 Maertie Jeans, verm. begr. Schiedam 8 november 1711 (Martie Jans, buyten Overschie poort, [O.V. 1966, 557].
Arent Arentsen Lantman en Maertge Jans, won. Oud-Matthenesse testeerden 30 december 1680 (G.A. Schiedam, Not. Arch. 782, f. 807).
Zij worden vermeld op 4 mei 1665 in het testament van Aryaentje Cornelis, wed. van Arent Aryens Landtman (= 1336).
Arijen Arijensz. Lantman de Jonge komt nog vele malen voor het het Not. Arch. te Schiedam, inv. nr. 754 (f. 35, 121, 260, 439, 682).
  Kinderen (vader: Arent Arents(e) 4,7, --Lantman 1-3,5,6; moeder: Martie Jeans 1-7):
 1. Piternella, ged. (R.K.) Schiedam 31 augustus 1659 (Ariantie Cornelis loco filiae Gertrudis Arents).
 2. Grietie, ged. (R.K.) Schiedam 17 augustus 1662 (Margareta Dirckx).
 3. Joannes, ged. (R.K.) Schiedam 7 juni 1664 (Gerrit Arentsen, Grietie Dirckx).
 4. Arent (= 668), ged. (R.K.) Schiedam 30 november 1668 (Pietertie Ariens).
 5. Theodorus (Dirck), ged. (R.K.) Schiedam 9 november 1671 (Grietie Dirckx), begr. Schiedam 7 juni 1706.
 6. Cornelius, ged. (R.K.) Schiedam 13 maart 1676 (Gerrit Arentsen, Grietie Dirckx).
 7. Adriana, ged. (R.K.) Schiedam 21 maart 1680 (Ariantie Arents).

1342 Johannes van Gesel, geb. Rotterdam (bij huwelijk j.m. van Rotterdam, won. Vlaardingen, geass. met Jan Jansz. van der Lier, zijn goede bekende), ged. Schiedam (Geref.) 1 oktober 1642, won. te Vlaardingen, overl. voor 26 juli 1717. Huwde Schiedam 8 mei 1671 met:
1343 Johanna van Diemen, j.d. van Schiedam, bij huw. geass. door Maertje Hendrixsz., haar moeder, overl. na 26 juli 1717.
Jannetje van Diemen, wed. van Jan van Gesel, wonende te Vlaardingen testeerde op 26 juli 1717 en stelde lijfrenten vast voor haar innocente dochter Ermtie van Gesel en voor haar dochters zoon Reynier Heusdans. Erfgenamen zijn haar dochter Ermpje en de kinderen van Maria van Gesel, weduwe van Hendrick Heusdans (= 670) (G.A. Schiedam, Not. Arch. 788, f. 481-487).
  Kinderen (vader: Joannes van Gesel 1-10; moeder: Joanna van Dymen 1-8,10, -Jannetie-- 9):
 1. Maria, geb. Vlaardingen, ged. (R.K.) Schiedam 11 maart 1672 (Maria Hendrickx).
 2. Joannes, ged. (R.K.) Schiedam 24 augustus 1673 (Martie Hendrickx).
 3. Maria, ged. (R.K.) Schiedam 24 september 1674 (Elisabeth Huijbrechts).
 4. Harmanus, geb. Vlaardingen, ged. (R.K.) Schiedam 31 oktober 1676 (Pitertie Cornelis loco Grietie Cranen).
 5. Maria, ged. (R.K.) Schiedam 11 augustus 1677 (Margarita Cranen).
 6. Maria (= 671), ged. (R.K.) Schiedam 9 januari 1679 (Clementina van der Sprongh).
 7. Henricus, geb. Vlaardingen, ged. (R.K.) Schiedam 18 augustus 1680 (Martie Burgers).
 8. Cornelius, ged. (R.K.) Schiedam 29 mei 1681 (Joanna van Dymen).
 9. Joannes, geb. Vlaardingen, ged. (R.K.) Schiedam 15 maart 1683? (Catharina Theunis loco Grietie Cranen).
 10. Emerentiana, ged. (R.K.) Schiedam 5 april 1683? (Joanna van Gesel).

1408 Arij Jansz. Leeuwestijn, knoopmaker, won. in de Bastiaensteeg (1638), aan de Susterslaan (= Gasthuislaan) 'naest de 't Roo koe' (1686), begr. Delft (Nieuwe Kerk) 6 november 1686. Hij huwde als weduwnaar Delft 16 januari 1638 met:
1409 Jannetge Jans, weduwe van Teunis Dircks, in de Cellebroersteeg, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 12 mei 1667 (huisvr. van Arij Jansz. Couwesteijn in de Rijsselstraet).
Arij Jansz. Loevesteijn en Jannetje Jansdr. testeerden 24 mei 1659 (G.A.D., Not. Arch. 2104, f. 116).
  Hun zoon was:
 1. Evert (= 704), ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 26 december 1641.

1410 Joris Maertensz. (Buper), begr. Delft 19 oktober 1642 (Joris Maertensz. in de Koockelaan). Hij ondertr. Delft 27 maart 1621 met:
1411 Lijsbeth Everts.
  Kinderen (vader: Joris Maertensz., moeder Lijsbeth Ever(t)s, met bij 4 toevoeging 'binnen Delft'):
 1. (Maerten), zijn zoon is:
  a. Joris Maertensz. Molebeeck, meester metselaar, won. in de Pieterstraat. Hij huwde 1e Delft 3 maart 1675 met Josijntje Aelbreght de Wolf, begr. Delft 16 februari 1677. Als voogden over haar dochter worden eerst Evert Joris Moolenbeeck en Ary Harmensz. van Rijsselburgh en na hun overlijden op 17 december 1698 Evert Leeuwenstein, oudoom, en Arij Leeuwenstein, neef paternel, aangesteld (G.A.D., Weesk. na 1618, 11, f. 289). Hij huwde 2e Delft 31 juli 1678 met Dirckje Joris Duijst.
 2. Lijsbeth Joris van Molebeeck. Zij huwde Delft 7 januari 1668 met Pijeter Jansz. van de Graeffelijckheijt.
 3. Evert Joris Molebeeck, ged. Delft (Geref.) 8 april 1629 (Nieuwe Kerk), ondertr. 1e Delft 23 oktober 1655 en huwde Nootdorp 7 november 1655 (A.R.A., DTB Afschr. 31-II) met Annitgen Joris van der Hiel, begr. Delft 18 februari 1673. Hij huwde 2e Delft 20 oktober 1674 met Maria Barents van Triton.
 4. Cornelia Joris Moolebeeck (= 705), ged. (Geref.) Delft (Nieuwe Kerk) 29 september 1631. Zij huwde Schipluiden 19 september 1660 met Evert Ariensz. Leeuwesteijn.
 5. N.N. (kind van Joris Maertensz. in de Coocklaan), begr. Delft 4 juli 1629.
 6. N.N. (idem in de Hopsteeg), begr. Delft 6 juni 1639.
 7. N.N. (idem in de Koockelaen), begr. Delft 12 juli 1643.

1424=1432 Reijn Pietersz., j.m. van Delfshaven. Hij huwde Delfshaven (Geref.) 26 februari 1645 met:
1425=1433 Neeltje Eeuwouts, j.d. vam Nieuwerkerck, overl. Delfshaven 1682.
Op 23 december 1682 worden de condities en voorwaarden opgesteld waarnaar Pieter Reijne Stael en Stoffel Abrahamsz. de Wilde als executeurs van het testament van zal. Neeltje Euwouts, in haar leven wed. van Reijn Pietersz. Stael, openbaar vier huizen te Delfshaven zullen verkopen, nl. 1e in den Groenendael, belend N Jannetie Willems, Z een vrije in en uitgang tussen het slop van Jan Jansz., strekkende voor van de straat oostwaarts op tot de halve sloot van het land van de heer Ruwaert van Putten (verkocht voor f. 304 aan Pieter Reijne); 2. aan de oostzijde van de Delfseschie, belend Z de verkopers en N Gerrit van Noeien, strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan Banck Claesz. de Wit (verkocht voor f270 aan Jan Reijne); 3. aan de oostzijde van de Delftse Schie in het slop, belend O Aert Tijsse en W Banck Claesz., strekkend voor uit het voors. slop tot ... [niet ingevuld]; 4. aan de oostzijde van de Delfsche Schie, belend N de verkopers en Z het slop, strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan ... [niet ingevuld] (G.A.R., Not. Arch. 3854, nr. 108-111).
  Kinderen (vader: Reijn Pieterse(n) 2-5, Reijm Pieterse 3,6; moeder: Neeltje Euwouts 2-4, Neeltjen Eeuwoudts 6, niet vermeld 5):
 1. Pieter Reijnierse Stael(wijck) (= 716), geb. 1645/47.
 2. Euwout, ged. (Geref.) Delfshaven 29 januari 1648 (Annetje Aerts, Claesje Cornelis). Hij huwde met Neeltje Gijsen.
 3. Jan Reijnierse Staelwijck (= 712), ged. (Geref.) Delfshaven 19 april 1654 (Lijntje Aerts, Maertje Euwouts).
 4. Machtelt, ged. (Geref.) Delfshaven 17 april 1657 (Dirck Pieterse, Sara Franse, Geertje Euwouts). Zij huwde met Cornelis Jacobsz. Peint, Magtelt Reine Staelwijck wordt speciaal vermeld als erfgenamen van Claasjen Euwoutsz. (zie bij 2.850).
 5. Niclaes, ged. (Geref.) Delfshaven 11 januari 1660 (Aert Euwoutse, Maertje Euwouts, Claesjen Euwouts). Hij huwde met Catrina van Aerde (heet bij doop in 1683 Nicolaes Reijnierse Staelwijcx).
 6. Annetje, ged. (Geref.) Delfshaven 29 maart 1665 (Cornelis Arentse, Maartjen Eeuwoudts, Claasien Eeuwoudts).

1436? Joris Jansz. de Munnick. Hij huwde met
1437? Barbara Cornelisz. Beaumont.
Op 29 april 1682 attesteren te Delfshaven Coen Jacobsz. van der Poel, Pieter Jansz. van Swieringen, Joris Jansz. de Munnick en Arie Kellenaer, allen ordinaris beedigd meter aldaar, ten behoeve van Arij Blommer, pachter van de impost van de waag over Delft en Delfshaven. Joris ondertekend met een naar rechtsboven wijzende pijl, waardoor een haakse lijn (G.A.R., Not. Arch. 3854, nr. 52).
Op 17 november 1685 compareerden te Delfshaven o.a. Barbara Cornelisz. Beaumont, huisvrouw van Jooris Jansz. de Muninck, won. Delfshaven, zij tekent met een huismerk (G.A.R., Not. Arch. 3856, nr. 182).
  Mogelijk ouders van 718.

1512 Jan Ottensz. Pieck, secretaris van Beesd, overl. tussen 20 september 1668 en 12 oktober 1669. Hij huwde met:
1513 Catharina Dirckx de Cocq, meede Poortmans genaempt, overl. na mei 1677.
[van Klaveren 1916, nr. IV.1; G.N. 1991, 635, nr. 28/224].
  Kinderen:
 1. Dirck (= 756).
 2. Otto, vermeld 17 december 1649, overl. na 17 november 1668, hij huwde mog. met Hendrica Schaats.
 3. Stephania, overl. voor 17 november 1668. Zij huwde met Gerrit S...
volgende