Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XI (deel 3) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.1536 Cors van der Sman Lenaertsz., geb. ca. 1624, j.m. van Stomwpijk, overl. voor 13 april 1676. Hij huwde Stompwijk (voor schepenen) 11 februari 1652, ondertr. 28 januari 1652 met:
1537 Annetgen Groenewegen, j.d. van Wilsveen; zij hertr. Stomwpijk (voor schepenen) 30 april 1680 (ondertr. 12-4) met Dirck Jansz. de Bruyn, wedr. van Maertge Cornelis (beiden won. Stompwijk).
[O.V. 1969, 93-94].
  Kinderen (het R.K. doopboek van Stompwijk begint 1658):
 1. Leendert. Hij huwde Stompwijk 23 november 1682 met Neeltie Aelberts.
 2. Huybert (= 768), geb. Stompwijk ca. 1652.
 3. Annetie.
 4. Ariaentie, overl. na 14 augustus 1688. Zij huwde Stompwijk 12 januari 1688 met Claes Pieterse Straet (hij hertr. Stompwijk 12 januari 1689 met Neeltje Teunis van Vlas).
 5. Geertje, overl. na 12 juni 1691. Zij huwde Stompwijk 6 april 1682 met Reyn Arentse Lelivelt, wedr. van Trijntje Willems Schakenbosch.
 6. Petrus, ged. (R.K.) Stompwijk 14 oktober 1658 (Maertie Leenderts). Hij huwde 1e Stompwijk 6 november 1685 met Jannetje Jacobs den Elsen; hij huwde 2e Stompwijk 24 augustus 1693 met Annetie Pieters van der Claeu, wed. van Cornelis Willems de Bruin.
 7. Laurentius, ged. (R.K.) Stompwijk 9 augustus 1661 (Cornelis Jans, Maertje Leenders).
 8. Catharina, ged. (R.K.) Stompwijk 30 november 1663 (Ariaantie Ariens), overl. na 13 mei 1703. Zij huwde Stompwijk 8 januari 1692 (R.K. 15-1) met Joris Jacobs Elsen.
 9. Jacobus, ged. (R.K.) Stompwijk 26 december 1664 (Jan Jansen, Jacobijntje Evers).
 10. Adrianus, ged. (R.K.) Stompwijk 26 september 1666 (Cornelis Jansz., Maartie Leenders).
 11. Maria, ged. (R.K.) Stompwijk 26 januari 1668 (Nelletje Jans), ondertr. Stompwijk 29 oktober 1699 (R.K. huw. 15-11) met Elias Jacobsz. den Engel, j.m.
 12. Cornelia, ged. (R.K.) Stompwijk 17 augustus 1670 (Symen Cornelis, Jannetje Ariens), jong overl.
 13. Jacobus, ged. (R.K.) Stompwijk 28 augustus 1672 (Jannetie Ariens).
 14. Cornelia, ged. (R.K.) Stompwijk 1 juli 1674 (Pieter Symensz., Geertie Cors).

1538 Aert Dircksz.
1539 Grietie Hendrickx Visser.
[O.V. 1969, 94].
  Dochter:
 1. Leydewey Ariens Overmeer, ged. Stompwijk (R.K.) 15 juli 1670 (= 769).

1540 Willem Cornelisz. van Rijn, won. te Wilsveen.
  Kinderen:
 1. Cornelis. Hij huwde als j.m. wonende te Wilsveen, geassisteerd door zijn vader Stompwijk 13 februari 1673 met Annetje Jansdr., dochter van Jan Pieter Aelwijnsz. [van der Meer].
 2. Louris (= 770), twee maal doopgetuige bij Cornelis' kinderen.
 3. (verm.) Marijtie. Zij huwde met Jacob Cornelisz. Coole (zie 1.542).

1542 Cornelis Jacobsz. Coole, overl. voor 17 mei 1712.
Op 17 mei 1712 verkochten Louris Willems van Rijn, als in huw. hebb. Diwertie Corns. Coole, zo voor zichzelf als zich sterk makende voor Marijtie Wms. van Rijn, wed. van Jacob Corns. Coole, verder Cornelis Jacobsz. Storm, in huw. hebb. Marijtie Corns. Coole, Claas Cornelis Coole voor henzelf en nog zich sterk makende voor Huijbert Corns. Wassenaar, in huw. hebb. Marija Corns. Coole en laatstelijk Willem Jansz. Groenewal in huw. hebb. Leuntie Corns. Coole, te zamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Jacobsz. Coole, aan Willem Pellenaars van Alenburg een huis en erf te Stompwijk met ca. 3 morgen 125 roeden veenland, te verongelden voor 2 morgen 550 roeden, gelegen in Mees Louwen Polder onder Stompwijk, belend W Pieter Arents Oosterlaan, N de wed. van Arij Jans Oosterlaan, O Jan Pieters Lelijvelt en Z de Stompwijkse Watering, hebbende consent om te venen voor 200 roden; koopsom f. 2000, waarvan f. 1200 direct en f. 800 te betalen op 10 mei 1713 met 4% rente (A.R.A., R.A. Stompwijk 30, f. 279).
  Kinderen:
 1. Diwertie (= 771). Zij huwde met Louris Willems van Rijn.
 2. Jacob, overl. voor 17 mei 1712. Hij huwde met Marijtie Willems van Rijn.
 3. Marijtie. Zij huwde met Cornelis Jacobsz. Storm.
 4. Marija. Zij huwde met Huijbert Cornelisz. Wassenaar.
 5. Leuntie. Zij huwde met Willem Jansz. Groenewal.

1562 Cornelis Sijmonsz. Ridder, wonend te Schiebroek, hij huwde met
1563 Leentje Leenderts.
Cornelis Symonsz,. Ridder verkocht op 22 juni 1657 aan Jeroen Dircksz. van Veen een huis en erf en twee percelen in Butterdorp, waarvoor hij een schuldbrief krijgt (G.A.R., Inv. Hillegersberg 691 en 931).
  Dochter:
 1. Jaapje (= 781), ged. (Geref.) Berkel 16 december 1657 (Pieter Simonsz., Ariaantje).

1584 Schrevel Cornelisz. Versijden, geb. Berkel, bouwman in het Zuideinde van Berkel, overl. na 1680 (familiegeld). Hij huwde met:
1585 Ariaentje Pieters Tas, overl. na 1680 [Pr. VII, 47].
Familiegeld in 1674: Schrevel Cornelisz. Versijde met zijn vrouw en twee meerderj. kinderen, met een meid en knecht onder de jaren, geneert zich met bouwnering (op 1000 gld.); in 1680 Schrevel Corn. Versijden, een bouwman, heel cap. met vrouw en twee kinderen (een boven de 10 jaar, en een van 4-8 jaar).
  Kinderen (vader: Schrevel Corn(eli)sz.; moeder: Ariaentje Pieters):
 1. Pieter, ged. (R.K.) Berkel sept. 1634 (Ingetje Pieters).
 2. Arien, ged. (R.K.) Berkel 1 november 1636 (Gerrit Jansz., Ouwe Maertje Simons Langelaen).
 3. Maertje, ged. (R.K.) Berkel 6 februari 1639 (Annetje Pieters, Leend. Pieters).
 4. Simon (= 792), ged. (R.K.) Berkel 20 mei 1646 (Maertje Simons, ... Jorijs).
 5. Corn., ged. (R.K.) Berkel 5 januari 1649 (Corn. Jeroensz., Grietje in Brook).
 6. Ariaentje, ged. (R.K.) Berkel 8 juni 1651 (Neeltje Pieters).

1600 Cornelis Jacobs Noordermeer alias Lijsie, geb. Berkel ca. 1638, veenarbeider en turfschipper, werd bij de mobilisatie in 1672 ingedeeld bij het voetvolk en kreeg de beschikking over een musket of roer (G.A. Berkel c.a. 69/2), in 1661 werd het H. Oliesel toegediend aan Cornelis Jacobs vulgo Kees Lijsie, overl. na 1680. Hij ondertr. Berkel (als Corn. Jacobs) 13 november 1658 met:
1601 Lidewij Leendertsdr. Olsthoorn, ged. Zevenhuizen 28 januari 1635, bij huw. Liedeweijtge Leenderts, j.d. van Zevenhuizen [familienaam: Pr. VII, 47].
In het register van het familiegeld van 1674 worden zij als volgt vermeld: 'Cornelis Jacobsz Noordermeer met sijn vrouw & acht cleijne kinderen, geneeren haer met turff te maecken & vaeren, sober om de cost'. In 1680 werd hij als 'Arrebeijer' vermeld.
  Kinderen (vader: Cornelis Jacobs(en) 1,7,8, --alias Lisie 6, --alias Kees Lijsie 2,4, Kees Lisie 5; moeder: Liduine 1, Liedewije 6, Lidewije Lenaert 4, Lydewe Leenderts 7, Lijduwina Leenderts 8, niet genoemd 2).:
 1. Jacob, ged. (R.K.) Berkel 29 april 1659, ondertr. Berkel 9 september 1678 met Maritge Ariens Boonenburgh, wed. van Pieter Jansz van der Beeck.
 2. Lenaert (= 800), ged. (R.K.) Berkel 22 juni 1660.
 3. Sebastiaen, ged. (R.K.) Berkel 9 september 1662. Hij huwde Berkel 23 februari 1688 met Grietge Maertens van Oosten, dr. van Maerten Leenderts van Oosten.
 4. Cornelis, ged. (R.K.) Berkel 22 januari 1665 (Jan Jacob).
 5. Leentje, ged. (R.K.) Berkel 19 juni 1667 (Trientie Cornelis Simons).
 6. Neeltie, ged. (R.K.) Berkel 9 maart 1669 (Fijtie Lenaerts).
 7. Jan, ged. (R.K.) Berkel 16 januari 1671 (Jan Ariensen).
 8. Ariaentje, ged. (R.K.) Berkel 11 december 1673 (Jacob Leendertsen van den Bergh).
 9. Ariaentje, ged. (R.K.) Berkel 21 februari 1675 (Jacob Leendertsen van den Bergh).
 10. Dirck, ged. (R.K.) Berkel 10 juni 1676 (Cornelia Cornelis).

1602 Pieter Aelbreghts Droog(h), geb. Berkel ca. 1628, veenarbeider, bouwman, overl. aangeg. Berkel 9 juni 1705 (Pieter Aalbregtse Droog, aangegeven door zijn schoonzoon Leendert Noordermeer, f. 3,-). Hij huwde 2e Berkel 15 juni 1666 met Neeltje Jacobs. Hij huwde 1e Berkel 28 september 1653 met
1603 Maritgen Ariens (Aerts) Puts, overl. Berkel 29 december 1660 [Pr. VII, 47].
Familiegeld 1674: Noordeinde, hulpregister: Pieter Aelbrechtsz. Drogh met zijn vrouw oud 46 jaren, kinderen Neltge (20 jaar), Maria (16 jaar), Crintge (14 jaar) en Aelbrecht (11 jaar). Netregister: generen hen met bouwnering en arbeiden in de turf, op 1000 gld. In 1680 Pieter Aelbrechtsz. Droge, bouwman.
Op 13 september 1663 passeerde een akte van voogdij over de kinderen van Pieter Aelbrechtsz. Droogh en Marijtjen Arentsdr., echtelieden, wonende in het Noordeinde van Berkel, zij ziekelijk (A.R.A., Weesk. Berkel 9).
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Neeltje, ged. (R.K.) Berkel 10 augustus 1654 (Pouwels Aelbrechtsz., Maertje Aelbrechts).
 2. Ariaentje, ged. (R.K.) Berkel 24 februari 1656 (R.D. Cornelis Verborgs, Crijntje Ariens), verm. jong overl.
 3. Maria (= 801), geb. ca. 1657.
 4. Krintie, ged. (R.K.) Berkel 26 juli 1659.
 5. Johanna, ged. (R.K.) Berkel 11 september 1661 (Martie Lenarts), verm. jong overl.
 6. Aelbrecht, ged. (R.K.) Berkel 9 maart 1663.
  Dochter uit tweede huwelijk:
 7. Neltie, ged. (R.K.) Berkel 26 mei 1668 (Arent Jacobs, Leentie Willems).

1604 Adriaen Jorisz. van der Juyst, geb. Den Hoorn 1603/04, bouwman aan de Noordhoorn onder Hof van Delft, ondertr. Hof van Delft 22 januari 1645 met
1605 Grietje Adriaensdr. van Winden, j.d. van Rijswijk.
Op 4 oktober 1667 stelde Grietge Adriaensdr. van der Winden, hvr. van Adriaen Jorisz. van der Juijst als voogden over haar minderjarige kinderen aan haar man, haar vader Adriaen Lenertsz. van der Winden en broer Sijmon (G.A.D.. Weesk. Hof van Delft 2, f. 207ev).
[o.a. Pr. VII, 47].
  Kinderen:
 1. Joris. Hij huwde met Cecilia Jorisdr., zij test. 2 september 1680 (G.A.D. Weesk. Hof van Delft 3).
 2. Cornelis, vermeld in test. Joris.
 3. Claes (= 802).
 4. Pieter.
 5. Grietje.

1616 Cornelis Joppe Tuijnebreijer. Hij huwde met
1617 Neeltje Jans.
  Kinderen (doopboek vangt in 1661 aan) (vader: Cornelis Joppen 1, Corn(eli)s Joppe Tuijnebreijer 6,7, --Tunebreijer 2; moeder: Neeltje Jans):
 1. Jan, ged. (Geref.) Bergschenhoek 16 januari 1661 (Heijndrick Joppen, Roockje Jans).
 2. Job (= 808), ged. (Geref.) Bergschenhoek 4 maart 1663 (Lijsbeth Jacobs).
 3. Sijtje, en
 4. Marijtje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 17 februari 1669 (Roockje Jans, Maartje Jans).
 5. Sara, ged. (Geref.) Bergschenhoek 2 augustus 1671 (Trijntje Willems).
 6. Abraham, ged. (Geref.) Bergschenhoek 26 november 1673 (Maartje Jans, Meijnsje Cornelis).

1618 Willem Peijen Hoogerwaert, geb. Hillegersberg ca. 1626, arbeider. Hij huwde Kralingen 7 april 1658, ondertr. ald. 17-3 en Hillegersberg 15-3, met
1619 Maertje Gerrits, j.d. van Kralingen, overl. aangeg. Hillegersberg 2 december 1709 (f. 3) [O.V. 1972, 85].
Op 6 november 1680 werd Willem Peijen Hogerwaert bij dode van zijn vader Peijen Adriaensz. Hogerwaert beleend met de helft van leen 61b van de Heren van Wassenaar, de andere helft aan zijn zwager Aalbert Willemsz. Broeckhuysen. Dit land werd in 1708 overgedragen door Leendert Peijen Hogerwaert (O.V. 1978).
  Kinderen (vader: Willem Peije Hoogerwaert 2, Willem Peije 3-5; moeder: Maertie Gerrits):
 1. Marijtje (= 809).
 2. Arij, ged. (Geref.) Hillegersberg 13 mei 1668 (Leendert Peije, Maertie Willems). Hij huwde Rotterdam 23 april 1694 met Trijntje Willems.
 3. Heijndrick, jong overl., en
 4. Pieter, ged. (Geref.) Hillegersberg 6 juni 1672 (Philips Peije). Hij huwde Hillegersberg 24 januari 1703 met Trijntie Ariens van Veen.
 5. Henderick, ged. (Geref.) Hillegersberg 25 december 1674 (Jannetie Peije). Hij huwde Hillegersberg 5 januari 1701 met Jannetie Corn. Cuijt.
 6. Cornelis. Hij huwde met Wullempje Elderts Dullaart (kind gedootp 1712).

1624 Jan Laurisse de Knecht. Hij huwde met:
1625 Crijntje Bastiaens (Kramer?).
Jan Laurisz. de Knecht kocht op 16 april 1666 4 morgen land van de erfgenamen van Cornelis Ariensz. Tas en Neeltje Reymbrants (G.A.R., Inv. Hillegersberg 713).
  Kinderen (vader: Jan Laurisse Knecht 1, --de Knecht 2-4, Jan Louwerisse de Knecht 5,6; moeder: Crijntje/Krijntje Bastiaens 1,2,4,5, Trijntje- 3,6):
 1. Ingetje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 17 juli 1667 (Maertje Jacobs).
 2. Heijndrick, ged. (Geref.) Bergschenhoek 11 augustus 1669 (Henr. Laurisse de Knecht, Grietje Pieters).
 3. Cornelis, ged. (Geref.) Bergschenhoek 11 januari 1672 (Michiel Laurisse de Knecht, Annitje Arijens).
 4. Willem (= 812), ged. (Geref.) Bergschenhoek 10 juni 1674 (Crijn Laurisse de Knecht, Grietje Pieters).
 5. Ingetje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 7 maart 1677 (Bastiaen Corn. Kramer, Maartje Jacobs).
 6. Bastiaan, ged. (Geref.) Bergschenhoek 4 februari 1680 (Annitje Arijens).

1626 Leendert Maertensz. Ouweneel, j.m. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 27 oktober 1709 (aangegeven door Willem Willemsz. Bleijcker, schoonzoon). Hij huwde Zevenhuizen 11 januari 1665 met:
1627 Neeltje Jans, j.d. van Zevenhuizen.
  Kinderen:
 1. Jan, ged. (Geref.) Zevenhuizen 15 november 1676 (ouders: Leendert Maartse Oudeneel, Neeltje Jans).
 2. Hester (= 813).
 3. Lauweris. Hij huwde met Lijsbethje Jans Ridder, bij doop van dochter Neeltje op 12 maart 1690 is Leendert Maertens Ouweneel getuige met Annetie Leenders Ouweneel.
 4. Annetie.

1648 Willeboort Ariensz. Verburgh (Uytenbroeck), ged. Berkel (R.K.) 30 september 1639, kleermaker te Berkel, bediend te Berkel 26 mei 1720 (Willibrord Ariens Verburg, obiit 28 Mey), overl. Berkel 28 mei 1720 (door Steven Verburg aangegeven het lijk van zijn overleden vader). Hij huwde Berkel 28 oktober 1662 (als Willeboort Adriaensz. Uytenbroeck) en R.K. 20-10 (als Willebrort Ariens) met:
1649 Jaeptje Cornelis van Hoffweegen, j.d. won. in Stompwijk (1654), overl. aangeg. Berkel 29 januari 1722 (door Steven Verburg aangegeven het lijk van zijn moeder), f. 3; zij huwde 1e Berkel 15 november 1654 met Cornelis Adriaensz. Hoogeveen, j.m. won. Berkel.
Familiegeld 1674: onder Kerckestock: Willeboort Ariensz., kleermaker, met zijn vrouw en vier kinderen, zeer jong, met een knecht, nu hier en dan daar zijde, nihil; in 1680: Willeboort Ariensz. Uyttenbroeck, kleermaker, man, vrouw en twee kinderen boven 10 jaar en een van 4-8 jaar.
  Kinderen (vader: Willebrort Ariens 1,2, -Arise 3,4, Willebroordt Ariens 6, Willebrord Ariensen van der Burgh 5; moeder: Japtie 2,4, Ja(e)ptie Cornelis 3,5,6, niet genoemd 1):
 1. Steven (= 824), ged. (R.K.) Berkel 30 september 1663 (Cornelis Cornelisse frater matris, Mijnsie Cornelis).
 2. Cornelia, ged. (R.K.) Berkel 24 december 1664 (R.D. Franciscus Verburch, Japtie mater Japtie ditto).
 3. Adrianus, ged. (R.K.) Berkel 25 augustus 1667 (Martie Ariens), Arie Willebrordz. Verburg, j.m. van Berkel, att. van Zevenhuizen ca. okt. 1691 om te huwen met Maertje Ariensz. Overeynder, j.d. van Zevenhuizen.
 4. ..., ged. (R.K.) Berkel tussen 29-6 en 6 augustus 1669 (geen naam en datum ingevuld).
 5. Maria, ged. (R.K.) Berkel 22 november 1670 (Cornelia Willeboordsen, Aeltie Willems).
 6. Cornelis, ged. (R.K.) Berkel 23 juli 1673 (Cornelis Claessen Vuyck, Grietje Cornelis).

1652 Cornelis Cornelisz. Boertje of van de Rotte, molenaar aan de Rotte onder Zoetermeer, overl. voor 4 april 1666. Hij huwde met
1653 Maertje Pieters.
Maertgen Pietersdr., wed. van Cornelis Cornelisz. van de Rotte testeerde 4 april 1666, wonend op de hoek van de Molenweg te Zegwaard, voogden over haar minderjarige kinderen Willem en Cornelis Cornelisz. zijn Jacob Cornelisz. Boer en Leendert Cornelisz. Boer, broers van haar man (A.R.A., Weesk. Berkel 9).
  Kinderen (vader: Cornelis Cornelisz. sub Soetermeer Boertje 1, Corn. Cornsz. opd Roeleveen alias Bonwey? 2, Corn. Cornsz. Boertje 3-4, Corn. Cornsz. Boertje opt Rotte 5, Corn. Boertje 6; moeder: Maertje Pieters Molenaers 1, Maertje Pieters 2-6):
 1. Hendrick, ged. (R.K.) Berkel okt. 1634.
 2. Simon, ged. (R.K.) Berkel dec. 1635 (Neeltje Jans).
 3. Neeltje, ged. (R.K.) Berkel 21 april 1637 (Annetje Corn. Boertje).
 4. Pieter, ged. (R.K.) Berkel 24 januari 1641 (Maartje Lelij mater viri).
 5. Willem (= 826), ged. (R.K.) Berkel 11 december 1642 (Jannetje Ariens).
 6. Corn., ged. (R.K.) Berkel 7 mei 1645 (mater Maertje Pieters).

1660? Pouwels Cornelis Berckel, won. Berkel, 'een arrebeijdsman, sober omde cost'.
Familiegeld 1674: Pouwels Cornelisz., met drie minderjarige kinderen, geneert hem met arbeiden (B&R 69-2, nr. 6, f. 44); in 1680 Pouwels Cornelis Berckel, arbeidsman, met een kind boven de 8 jaar (B&R 69-2, nr. 3, f. 36).
  Kinderen:
 1. Maritgen Pouwels Berckel. Zij huwde (geass. met vader) Berkel 13 augustus 1689 met Cornelis Jansz. Hoogenboom.
 2. Cornelis Pouwels (= 830), doopget. in 1690 en 1693 bij kinderen Maritgen.
 3. Trijntje Pauwels, doopget. in 1690 bij dochter Maritgen.
 4. Jan Pouwels Berckel, op 28 mei 1696 vermeld als belender in het ambacht Dorp [O.V. 1965, 231].

1672 Abraham Pietersz. de Heij, geb. Benthuizen ca. 1618, kleermaker, overl. tussen 1-4 en 30 april 1656. (Genealogie Carel Pieterse [de Heij], nr. III-a). Hij huwde Bleiswijk 9 april 1645 met
1673 Crijntje Corsdr. van der Does, overl. na 5 april 1652.
  Kinderen:
 1. Pieter Abrahamsz., ged. Bleiswijk 26 december 1645 (= 836).
 2. Sara Abrahamsz, ged. Bleiswijk 8 mei 1647, overl. ca. 1658.

1682 Lenert Huybertsz. van Eeckelenburch, wonend aan de Voorburgsche dijck bij de oude tolbrug in de ban van Stompwijk (ass. dochter bij huwelijk in 1667), overl. na 24 juni 1680; Hij huwde 2e met Lijntje Dircx van Wouw, overl. voor 24 juni 2680 (G.A.G., Not. Arch. 785, f. 410); hij huwde 1e met
1683 Dirckje Maertens van der Speck, overl. voor 11 september 1657.
Pieternella en Huybrecht Leenderts van Eeckelenburch, kinderen van zal. Dirckgen Maertens en hun vader comp. 11 september 1657 (G.A.G. Not. Arch. JT, f. 87v).
Op 1 februari 1669 comp. Leendert Huijbrechtsz. van Eeckelenburch (G.A.G., Not. Arch. 471, f. 106), idem, wonende aan de Oude Tolbrug op 13 mei 1667 (id. 639, f. 141), hij was getuige op 13 februari 1652 (id., JT, f. 112v).
Zijn broer is verm. Cornelis Huybertse van Eeckelenburgh, man van Annittie Dirck, die comp. 8 november 1667 (G.A.G. Not. Arch. 774, f. 103).
Verdere akten bij 3.366 en 6.732.
  Kinderen:
 1. Pieternella (= 841).
 2. Hubert.

1723 Trijntje Goblo(t). Ass. dochter Maria (= 861) bij huwelijk in 1693.


1744 Wouter Verdonck (Verdoncq), overl. verm. Reusel voor 1717. Hij huwde ca. 1660 met
1745 Elisabeth Anthony Schoutens, overl. na 1712.
[brief P. Verdonk, Amsterdam].

  Ouders van 872.

1758 (Lambert N.N. van der Plas).
  Kinderen:
 1. Maria (= 879).
 2. Magtel (Machtildis), doopget. in 1699-1712. Zij huwde met Willem Cornelisse van Rijnegom, doopget. in 1710 en 1712.
 3. Jacobus. Hij huwde met Maria Leendertsen, beiden doopget. in 1714.
volgende