Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XI (deel 4) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.1792 Claes Claesz. van Henegouwen, ook van Bergen in Henegouwen, later toegenaamd 'den Ouden'. Geb. ca. 1583/84, overl. tussen 24 maart 1668 en 21 augustus 1680. Hij huwde Rijswijk 22 februari 1637 als wedr. met Trijntje Jans, wed. van Jacob Lievenz.
Op 20 juli 1699 verklaarde Dirk Pouwelsz. Roskam, wonende te Rijswijk, dat hij vaak door oude mensen, onder andere door een persoon die gewoonlijk 'Ouwe Lange Claes van Henegouwen geboortigh' genoemd werd, het een en ander heeft horen vertellen . Gezien het grote aantal personen met de naam Claes onder zijn nakomelingen is het zeer waarschijnlijk dat hij zelf twee toenamen had. We kunnen daarom aannemen dat hij in of bij de stad Bergen in Henegouwen geboren is. Het huwelijk met Trijntje Jans bleef kinderloos, in haar testament komen geen kinderen Van Bergen in Henegouwen voor.
Zie Zuidhollandse stam- en naam reeksen, blz. 9.
  Kinderen (volgorde onbekend):
 1. Claes (= 896).
 2. Pieter, geb. ca. 1603, overl. na 3 oktober 1679. Hij werd vermeld als Pieter Claesz. van Bergen in Henegouwen geseyt Ruyter. Hij huwde (als Pieter Claesz. de Ruyter) Rijswijk 9 mei 1627 met Neeltgen Cornelisdr., dr. van Cornelis Crijne van der Cleij. Hij huwde 2e (mogelijk) Rijswijk 27 mei 1640 met Cornelis Dirckxdr. (van Rijn), dr. van Dirck Andriesz. Bij deze huwelijksakte werd de bruidegom echter als 'j.g.' vermeld.
 3. Willem, overl. na 23 januari 1677.
 4. Annitie, zij huwde Jacob van der Vloet, chirurgijn. Op 3 februari 1676 verkocht zij als weduwe de chirurgijnswinkel.

1794? Maerten Gerritsz. van Bohemen ofte Vercrocht, bouwman in Monsterambacht (verm. Kwintsheul), overl. tussen 12 november 1652 en 15 november 1653; hij huwde 2e met Maertgen Jacobs van Velsen.
Zie Genealogie Vercroft, nr. C.IIIB.
  Kinderen uit verm. eerste huwelijk:
 1. Gerrit Maertensz. van Bohemen, geb. ca. 1617/20, arbeider te Kwintsheul, overl. voor 29 juni 1714. Hij huwde Rijswijk 27 oktober 1647 met Maritge Pietersdr. van der Valk.
 2. Jan Maertens van Bohemen, watermolenaar in Wout, Woutharnasch en Groeneveld (in 1680). In 1673 doopget. bij Alardus, zoon van 448 (dus kleinzoon van zijn zus Lijsbeth.
 3. Lijsbeth (= 897).
  Dochteruit tweede huwelijk:
 4. Maertge. Zij huwde met Jacob Reyersz. van Outshoorn.

1808=1896 Jacob Jansz. van der Knaep, geb. verm. tussen Delft en Schiedam, 'santman', wonende te Wateringen (2 mei 1651, zie bij 3.616).
[brief H. Janssen].
  Kinderen:
 1. Kneelis.
 2. Willem (= 904 = 948).
 3. Leentie.

1810 Evert Jans van der Swan, verm. vlasser van beroep, in 1665 wordt vermeld onder de pieckeniers: Jan Evers Vlasser. Hij huwde met:
1811 Stijntje Gerrits, begr. Wateringen (R.K.) 13 november 1709.
[brief H. Janssen].
  Ouders van 905.

1820 Pieter Jansz. van Ruyven. Hij huwde met:
1821 Annetje Glynen.
[Pr. VII, 46]
  Ouders van 910.

1822 Arie Cornelisz. van der Meer. Hij huwde met:
1823 Geertje Woutersdr. van der Val.
[Pr. VII, 46]
  Ouders van 911.

1828 Louris Joosten van Suytgeest. Hij huwde 2e met N.N. Jorisdr.. Hij huwde 1e voor 1 november 1632 met:
1829 Gerritje Gerritsdr. Vercroft
[brief H. Janssen].
  Ouders van 914.

1848 Jan Heijmensz. van der Hoeven, bouwman, wonende 't Woudt, overl. na 14 september 1655 (zie 1222). Hij huwde voor eind aug. 1629 met
1849 Marijtge Huijgen de Bloijs, overl. voor 24 juli 1630.
Uitkoop 24 juli 1630 (G.A.D., Not. Arch. 1597).
Gezworenen van Wout, Woutharnasch en Groenevelt, o.a. Lenert Heijmens van der Houve (= 1222): Het kind van Maritgen Huijgen de Blooijs, gewonnen bij Jan Heijmens, bouwman, 1e rek. 21 juni 1644 door voogd Willem Huijgen de Blooijs. Op 10 juli 1653 comp. Huijch Jansz. van der Houve, enige nagelaten zoon van Marijtge Huijgen de Bloeys aan haar verwekt bij Jan Heijmensz. van der Houve, wonend op 't Wout, en verklaarde dat Willem Huijgen de Bloeys, won. te Rotterdam, zijn oom en bloedvoogd, deugdelijk rekening heeft gedaan van zijn moederlijke goederen (G.A.D., Weesk. Hof van Delft 1, f. 158).
  Zoon:
 1. Huijch (= 924), geb. ca. 30 april 1630.

1850 = 1220 Gerrit Maertensz. Reygersbergh.
1851 = 1221 Trijntje Cornelis Langevelt. Zie aldaar.


1854 Jan Jansz. Dom de jonge, begr. Naaldwijk 14 februari 1662, houdt leen Hontshol 17B in 1638, toen nog onmondig.
[brief H. Janssen].

  Vader van 927.

1856 Vranck Adriaensz. van der Burch, geb. ca. 1571, welgeboren man van Wateringen, bouwman ald., overl. tussen 22 mei 1641 en 1 juni 1647. Huwde met
1857 Dignum Pietersz. van der Valck, overl. tussen 16 november 1650 (test. te Delft) en 1 mei 1653.
Hij trad op 18 november 1606 op als erfgenaam van Annetgen Vrijesendr. (A.R.A., R.A. Wateringen 29, f. 19-19v, zie ook idem 28, f. 9).
Vranck Adriaensz. van der Burch kocht op 23 september 1612 een stuk land in de Nieuw Wateringveldse Polder, hij had toen in ieder geval dochters Maertje en Trintie (id. 29, f. 89v-90).
Verklaring van Vranck Adriaensz. van der Burch, tegenwoordig welgeboren man van de heerlijkheid Wateringen, oud ca. 67 jaren op 26 maart 1638 (G.A.G., Not. Arch. 156, f. 151).
Op 22 mei 1641 trad Vranck Adriaensz. van der Burch op als grootvader en voogd van de nagelaten weeskinderen van zal. Engeltge Vrancken, geprocureerd bij Jan Heijnricxz. Duijvesteijn, won. omtrent Quintsheul in het ambacht van Monster (A.R.A., R.A. Wateringen 32, f. 190-191v).
Op 1 juni 1647 bekende Arijen Pieters Valck schuldig te zijn aan Dignom Pieters, wed. van Vranck Arijensz. van der Burch, 400 car. gld. (A.R.A., R.A. Wateringen 33, f. 9v-10).
[brief Van Zijl aan F. van der Burg].
  Kinderen:
 1. Adriaen, geb. ca. 1601, landbouwer te Delft aan de westzijde van de Schie, overl. na 15 januari 1665, huw.vw. Delft 4 augustus 1627, met Claesje Cornelisdr Vlieger [O.V. 1977, 398].
  Zoon:
  a. Cornelis. Hij huwde 1e met Maertgen Gorisdr. de Vette, en huwde 2e met Jaepge Ariensdr. Slobbe (Croeser).
 2. Pieter. Hij huwde Berkel 27 januari 1634 met Jannetge Lenerts, j.d. tot Berkel.
 3. Marijtgen, overl. voor 16 maart 1689. Zij huwde met Jacob Pietersz. Touw (Hofstede). [O.V. 1977, 398].
 4. Arent (= 928), geb. ca. 1616.
 5. Trijntgen, overl. voor 6 maart 1684, ongehuwd.
 6. Engeltge, overl. voor 22 mei 1641. Zij huwde met Jan Heijnricxz. Duijvesteijn.

1858 Pieter Arents Duijfhuijs, overl. voor 27 september 1679. Hij huwde met:
1859 Jannetje Arents Backer.
De weduwe, wonend in de Poeldijk, testeerde op 27 september 1679, speciale bepalingen voor haar innocente zoon Arij Pieters Duijfhuijs de jonge, diens voogd is Arij de oude, haar oudste zoon, en Dirck Cornelisse de Hoogh, mr. schoenmaker in de Poeldijk. De kinderen en schoonzoon comp. mede. De akte is getekend met verschillende huismerken (A.R.A., Not. Arch. 6044, Monster).
  Kinderen:
 1. Arij de oude.
 2. Arij de jonge, innocent, voogden Arij de oude en Dirck Cornelisse de Hoogh.
 3. Trijntje (= 929). Zij huwde met Arent Francken van der Burch.
 4. Arjaente.
 5. Meynsie.
 6. Wijer. Zij huwde met Jacob Hendricx.

1864 Jacob Arentsz. Slobbe of Croeser, bouwman te Berkel, overl. na 1715 (familiegeld). Hij huwde Berkel (gerecht, als Jacob Arentsz. Slobbens) 20 december 1645 en (R.K., als. Jacob Ariensz. Slowen) 22 december 1645 met
1865 Maertje Jans Huygen, j.d. van Zevenhuizen (bij ger. huw. Maritge Jans, bij R.K. Maertje Jans Huijgen), overl. na 1674.
Familiegeld 1674 onder Rodenrijs: Jacob Arentsz. Croeser met zijn vrouw en vier kinderen, een 25 jaren, generen als voren (bouwerij), op 1000 gld.
Familiegeld 1715: Kerkestok: Jacobus Kroeser doet geen nering of ambacht en heeft geen 500 gl. inkomen, vermeld tussen Corn. en Jan Jacobsz. Kroeser.
  Kinderen (vader: Jacob Arentsz. Slobben 1,3-5; --Slobbe 2; moeder: Maertje Jans 5, --Huygen 2-4, Huybrechts 1):
 1. Arent, ged. (R.K.) Berkel 25 november 1646 (Annetje Arents Slobben).
 2. Cornelis (= 932), ged. (R.K.) Berkel 25 oktober 1648 (Neeltje Jans Huygen).
 3. Neeltje, ged. (R.K.) Berkel 24 maart 1651 (Neeltje Jans Huygen). Zij huwde als Neeltje Jacobs Croeser, Berkel 11 juli 1682 met Willem Fransz. Onderwater.
 4. Meynsie, ged. (R.K.) Berkel 13 april 1653 (Neeltje Claes uxor).
 5. Jan, ged. (R.K.) Berkel 5 juni 1655 (Meynsie Arents Slobben). Hij huwde als Jan Jacobs Croeser, Berkel 14 juni 1682 met Ariaentie Ariensz. van Dorp.

1866 Claes Hillebrants Overvest, landbouwer, grutter, overl. aangeg. Berkel 5 september 1710 (door Boudewijn Berkel aangegeven het lijk van zijn schoonvader Klaas Hillebrandsz. Overvest, f. 6). Hij huwde Pijnacker 7 januari 1657 met:
1867 Neeltje Jans Langerack, j.d. wonende tot Pijnacker, overl. na 24 juli 1715 (familiegeld).
Familiegeld 1674 (Kerkestok): Claes Hillebrantsz. Overvest met zijn vrouw en drie jonge kinderen, grutter en enige nering van geen importantie, op 1000 gl.
Families 1680: Claas Hillebrantsz. Overvest, een bouwman, heel cap.
Familiegeld 1715: De wed. van Claes Hillebrantsz. Overvest doet geen nering of ambacht en heeft geen 500 gl. inkomen.
  Kinderen (vader: Claes Hillebrants, moeder: Neltie Jans 3, onvermeld 1-2):
 1. Maria, ged. (R.K.) Berkel 12 december 1658, ondertr. als Marietje Claes Overvest, Berkel 7 november 1682 met Boudewijn Arentsen Berckel.
 2. Catharina (= 933), ged. (R.K.) Berkel 13 augustus 1662.
 3. Sijkie, ged. (R.K.) Berkel 24 juli 1664 (Jacob Hillebrants, Jannitie Vrancken).

1890 = 1.324+ Antonij Huighen Ruijchrock. Zie aldaar.


1892 Jasper Jansz. van Alenburch, geb. 1578, pachter van de wijn- en bieraccijns te 's-Gravenzande, overl. ca. 1656. Hij huwde 1e met N.N. Huwde 2e 's-Gravenzande (R.K. trouwregister Oude Molstraat, 's-Gravenhage: Gaspar Joannis en Jacoba Guilielmi) 12 januari 1611 (mogelijk voor 1609 Geref.) met:
1893 Jaepjen Willems, woonde 1658 te Vlaardingen.
Jaspar Jansz. van Alenburch en Jaepge Willemsdr., won. in de stad 's-Gravenzande, testeerden 8 juni 1640 (G.A.G., Not. Arch. 156, f. 248-249).
Op 4 juni 1641 leende Metheewes de Bije van Jaspar Jansz. van Alenburch te 's-Gravenzande 300 car. gld., en eenzelfde bedrag op 8 november 1642 (G.A.G., Not. Arch. 156, f. 426, resp. 157, f. 95).
Comp. 1 december 1662 Johan Nannius als procureur en gemachtigde van Arij en Doe Jaspersz. van Alenburgh mitsgaders de weduwe van zal. Cornelis Jaspersz. van Alenburgh, genaamd Trijntge Pietersz. (G.A.G., Not. Arch. 343, f. 200).

  Zoon uit eerste huwelijk met:
 1. Jan, vermeld in testament 8 juni 1640.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 2. Guilielmus (Willem), ged. 's-Gravenhage (Oude Molstraat) 3 april 1609 (Cornelis Jasparis van Alenburg en Petronilla Walteri; ouders: Gaspar Joannes en Jacoba Guilielmi).
 3. Arij, vermeld op 1 december 1662 (G.A.G., Not. Arch. 343, f. 200).
 4. Doe (= 946), vermeld op 1 december 1662.
 5. Cornelis, overl. voor 1 december 1662. Hij huwde met Trijntge Pietersz.
 6. Pellenaer, paardenkoper te Leidschendam, leende op 9 oktober 1675 (G.A.G., Not. Arch. 719, f. 57).

1894 Jan Adriaensz. (Arentsz.) van Outshoorn of Olsthoorn, overl. tussen 1639 en 1646. Hij huwde met
1895 Maertje Bastiaans Ruygrock, wonende in de Uithof aan de Mient onder Monsterambacht, overl. tussen 25-1 en 24 september 1669.
Jacob Jansz. Oltshoorn (sic!) wonede t'Uijthoff in Monsterambacht als principaal en Marritge Bastiaens, wed. van Jan Arentsz. Oltshoorn, mede won. in Monsterambacht naast de woning van Juffr. van Wouw, leenden 1000 gl. van de houder of toonder dezes en op 1 september 1656 600 gld. van de heer Hartman de Heyde. Zij tekende met een huismerk (G.A.G., Not. Arch. 320, f. 172 en 216).
Gijsbert Jansz. Olsthoorn, bouwmen te Poeldijk in Monsterambacht, gehuwd met Adriaentie Jacobs van der Valck, bekende op 5 juni 1655 van zijn moeder Maertien Bastiaensz., wed. van Jan Adriaensz. van (doorgehaald) Olsthoorn, wonende in de Tuijthoff en Jacob Jorisz. van Oosterlee, zijn schoonvader, wonend in de Lier, voor hem borg zijn (G.A.G., Not. Arch. 108, f. 206).
Op 7 oktober 1656 vermeld alle kinderen (A.R.A., Not. Arch. 6035, Monster).
Maeritie Bastiaens Ruijchrock, wed. van Jan Arentsz. van Ousthoorn (sic!), won. aan de Mient te Wateringen testeerde 4 april 1663, haar vorige test. van 29 oktober 1659 bij not. Gerrit van der Mel te Delft. Erfgenamen zijn o.a. haar zoon Jan Jansse van Olsthoorn (sic!), andere zonen zijn o.a. Jacob Jansse en Joost Jansse van Olsthoorn (G.A.G., Not. Arch. 315, f. 390), nieuw testament en codicil volgden op 25 januari 1669, zij vermeld als wed. van Jan Arentsz. van Olsthoorn, haar oudste zoon is Jacob (A.R.A., Not. Arch. 6044, Monster).
Cornelis van Swanenburgh, won. te Leiden, gemachtigd voor de erfgenamen van Johan van der Graft verhuurden aan Marijtge Bastiaensdr. Ruijchrock, wed. van Jan Arentsz. van Outshoorn, won. in het ambacht Monster op 6 juni 1667 18 morgen 1 hond 7 roeden land in 't Uijthoff, ambacht Monster, ten behoeve van Gerrit Joosten van Olsthoorn, een kindskind van Marijtge Bastiaens. Deze laatste tekende Gerrit Joosten van Olsthooren (G.A.G., Not. Arch. 303, f. 75).
Op 24 september 1669 machtigden Jan Jansz. van Outshoorn en Trijntje Jans van Outshoorn, geass. met de voorn. Jan Jansz. haar vader, te weten Cornelis Pietersz. Post en Maerten Maertensz. van der Voort om te ontvangen de erfenis die hen toekomt door het overlijden van hun moeder en grootmoeder Maertje Bastiaens Ruijchrock (A.R.A., R.A. Honselersdijk 15).
  Kinderen:
 1. Jacob, wonende in de Uithof in Monsterambacht, vermeld 22 mei 1655, 4 april 1663 en als oudste zoon op 25 januari 1669.
 2. Joost, vermeld 4 april 1663. Zijn zoon Gerrit huurde 6 juni 1667 land van zijn grootmoeder.
 3. Jan, vermeld 4 april 1663, erfde 24 september 1669 van zijn moeder en grootmoeder.
 4. Gijsbert, bouwman te Poeldijk. Hij huwde met Adriaentie Jacobs van der Valck, vermeld 5 juni 1655.
 5. Eijngethien. Zij huwde voor 7 oktober 1656 met Jan Cornelisz. Starrevelt (?)
 6. Annetien (= 947). Zij huwde met Doe Jaspers van Alenburch.
 7. Pieter, overl. voor 7 oktober 1656, voogden van zijn kinderen zijn zijn broers Joost en Jan en Cornelis Dirckse van Groenewegen
 8. Trijntje, niet vermeld op 5 juni 1656, erfde 24 september 1669.

1904 Joost Maertensz. (van) Sprinckhuysen, geb. 1584. Hij huwde met
1905 Annetgen Thonisdr.
[bronnen: brief J.F. Jacobs, Rijswijk; Eering-1].
  Ouders van 952.

1906 Crijn Jorisz. van der Putten, geb. 1562, begr. Naaldwijk 21 juli 1616. Hij huwde 1e Naaldwijk 21 juli 1591 met Geertgen Cornelisdr., afkomstig uit Naaldwijk; Hij huwde 2e Naaldwijk 22 juli 1601 met Elisabeth Jorisdr., afkomstig uit 's-Gravenzande, begr. Naaldwijk op 16 januari 1610. Mogelijk is hij ook nog gehuwd geweest met Maritgen Cornelisdr., afkomstig uit Woudharnasch). Hij huwde 3e Naaldwijk 6 februari 1611:
1907 Lydewij Jansdr., ged. Naaldwijk 25 augustus 1589, overl. tussen 16 februari 1628 en 29 juli 1628. Zij huwde 2e Naaldwijk 26 november 1617 met Aryen Simonsz. (de) Hoochwerff.)
[bron: Eering-1].
  Ouders van 953.

1908 Aryen Jansz. Ham, overl. na 22 juni 1618. Hij huwde:
1909 Claesgen Cornelisdr., overl. na 19 oktober 1645. Zij huwde 2e voor 27 mei 1635 met Aryen Lenertsz. van der Velde.
[bron: Eering-1].
  Ouders van 954.

1912 Roeland Pietersz. van der Marel, geb. 1580, stichter van de R.K. statie te Wateringen. In zijn boerderij was een van de Westlandse schuilkerken gevestigd [O.V. 1954, 2]. Hij huwde met:
1913 Maria Maartens Raff.
Op 3 maart 1657 comp. Roeland Pietersz. van der Marel, zoon van Pieter Roelandsz., en Pieter Leendersz. van der Valck, getr. met Maritie Willemsdr., dochter van Willem Cornelisz., in verband met een boomgaard (A.R.A., R.A. Wateringen 2, nr. 12).
Op 7 april 1656 comp. een Roelant Pouwels van der Marel (A.R.A., R.A. Wateringen 2, nr. 10).
  Ouders van 956.

1918 Maerten Reynen Crooneveen, geb. ca. 1585, overl. voor 1644. Hij huwde met:
1919 Maritgen Pietersdr. van Sprinckhuisen, zij huwde 2e Voorschoten (schepenen) 17 april 1644 met Willem Willemsz. van Rijn.
[brief H. Janssen].
  Ouders van Trijntgen en Maritgen (= 959).

1928 Mr. Dirk Beijen, burgemeester van IJsselstein, schepen. Hij huwde 2e, aanget. IJsselstein 27 mei 1670 met Cornelia van Laren. Hij huwde 1e met:
1929 Gerritgen Hendriksdr. van Swartsenborch.
[G.N. 1974, 315].
  Ouders van 964.

2016? Gerrit Jansz. Harteveld, j.m. van Bleiswijk, overl. na 16 november 1668. Hij huwde Bleiswijk 7 januari 1635 met
2017? Trijntje Willems, j.d. van Zoetermeer.
[brief T. Janknegt, Eemnes].
  Mogelijk ouders van 1008.

2020 Jan Pieterss Huijsman, j.m. van Hillegersberg. Hij huwde Hillegersberg 28 december 1642 met:
2021 Neeltgen Andries, j.d. van Hillegersberg.
  Ouders van 1010.

2022 Leendert Crijnen Hartevelt. Hij huwde Bleiswijk 2 november 1636 met
2023 Leentje Maertensdr.
[brief T. Janknegt, Eemnes].
  Ouders van 1011.
volgende