Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Winterswijk
Gelderland

Mevr. Kuipers-Rietbergplein

Monument voor 'Tante Riek'

Gerrit Bolhuis & J.J. Both
1955

Winterswijk -  Monument voor 'Tante Riek'   Winterswijk -  Monument voor 'Tante Riek'

Beschrijving

Standbeeld van een staande vrouwenfiguur die bescherming biedt aan een opgejaagd jong hert (door Bolhuis). Het beeld is geplaatst op een van bakstenen gemetselde sokkel, die al een aantal maal vernieuwd en verandeerd is. Thans is het een gemetselde poort. Bij het monument staat een kleine sokkel met daarom een plaat met reliëfportret van mw. Kuipers-Rietberg en tekst (door Both).

Opschriften

Op de gemetselde poort, zijkant:
DE VIJAND WEERSTAAN

Aan de voorzijde een gedicht van de Winterswijkse predikant F.C. Zwaal:

't geloof heeft haar gedragen
de liefde gaf haar kracht
de hoop deed niet versagen
tot redding was gebracht

De tekst op de plaquette luidt:

hier staat u voor het monument dat opgericht
werd ter nagedachtenis van mevrouw h.th. kuipeers-rietberg

(tante Riek) en ter ere van de nederlandse vrouwen in het verzet
tante riek nam het initiatief tot oprichting van de landelijke
organisatie voor hulp aan onderduikers (de l.o.) die in de
oorlogsjaren 1940-1945 ongeveer 300.000 onderduikers verzorgde
en daardoor zeer veel bijdroeg tot de bevrijding van ons vaderland.
zij werd geboren 26 mei 1893 te winterswijk en stierf op
27 december 1944 in het concentratiekamp te ravensbrück

H.K.H. Prinses Wilhelmina der nederlanden
onthulde dit monument op 4 mei 1955

Op de plaquette is het portret gesigneerd: JJBoth fec.
en de tekst: A.L.H. Vrede Utr.

Kunstenaars

Opmerkingen

Opgericht ter nagedachtenis aan verzetsstrijdster mevr. Kuipers-Rietberg en alle andere vrouwen die gedurende de Tweede Wereldoorlog in het verzet actief waren. Het is onthuld door prinses Wilhelmina op 5 mei 1955. Het opgejaagde hert staat symbool voor de vervolgden die door mevrouw Kuipers-Rietberg behoed werden voor deportatie.

Menno Tolsma schrijft over dit beeld op Monumentenbelangenwinterswijk:

Het volgende beeld, naast het gemeentehuis, stelt ook een vrouw voor. Letterlijk genomen zou dit verwijzen naar de positie van de Winterswijkse verzetsvrouw die haar leven heeft moeten laten voor een ideaal waar zij, en anderen, voor stonden. Dit rijmt echter niet met Psalm 23. Kijken we naar het beeld vanuit een andere optiek, dan zien we als het ware een archetype van een zorgende houding ten opzichte van het aan haar toevertrouwde medeschepsel. Het beeld is van 1955, in symbolische zin zien wij hier de opkomst van de verzorgingsstaat.

Helena Theodora Kuipers-Rietberg (Winterswijk, 26 mei 1893 - Ravensbrück, 27 december 1944), verzetsstrijder die een voorname rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Zij was de grote en stille kracht achter de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. In het verzet werd zij Tante Riek genoemd. (Wikipedia).

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°58'21" - O.L. 6°43'2")

eXTReMe Tracker
Objectcode: GL53ac; Opgenomen: 4 juni 2010  / gewijzigd: 18 maart 2014
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt