Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Winterswijk
Gelderland

Burg. Bosmastraat / Torenstraat

Drie wachters

Judith Braun
1992

Winterswijk -  Drie wachters   Winterswijk -  Drie wachters

Beschrijving

Driehoekig basin, met daarop drie wachters die samen één muur vormen. De wachters zijn wit, rood en blauw geschilderd, in een tekening die het licht glooiende landschap van de Achterhoek voorstelt.

Opschriften

in werking gesteld ter gelegenheid van de
heropening van de rabobank op 11 september 1992
door de heer h.j.w. tervoert

Kunstenaar

Opmerkingen

Menno Tolsma schrijft over dit beeld op Monumentenbelangenwinterswijk:

Er staan nog meer beelden bij het gemeentehuis, en wel de beeldengroep naast de Rabobank, de voormalige Boerenleenbank die gebaseerd was op samenwerking (cooperatie). Het ligt voor de hand om een link te leggen naar de financiele crisis die zich vanaf het jaar 2006 heeft voorgedaan. De beeldengroep heet De Wachters.

Dat roept in de eerste plaats associaties op met de Wachters van Plato, een bekende Griekse filosoof, die een verhandeling schreef over de ideale staat. Daarbij zou tussen de overheid en het volk een tussenlaag staan vaan een groep die als het ware toezicht hield op de gang van zaken. De huidige relatie tussen overheid en onderdanen is vooral van financiele aard. Nog verder terug in de Geschiedenis komen wij de Wachters tegen bij Henoch, een soort apocriefe aarstvader van voor de zondvloed. Ook hij spreekt (schrijft) over een intermedium tussen de mensen en de goden, de heersers. In die tijd dus een soort engelen.

Die gingen hun boekje te buiten en bemoeiden zich te zeer met aardse zaken, en verwerden zo tot Gevallen Engelen. De beeldengroep naast de bank dateert al uit de jaren 80 van de vorige eeuw, voorzag de kunstenares al wat er stond te gebeuren? En inderdaad, in die periode werd er op wetenschappelijk nivo al getwijfeld aan de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Voor de goede orde, de blik van deze Wachters is gericht op het Noorden, volgens de bijbel de bron van alle rampspoed... Aan de andere kant zouden we kunnen concluderen dat de zeven magere jaren inmiddels achter de rug zijn. Het Noorden verwijst dan niet alleen naar de windrichting, maar ook naar de positie van de Poolster, die in het verleden van groot belang was voor de navigatie, en die al een tijd lang in helderheid toeneemt.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°58'20" - O.L. 6°43'7")

eXTReMe Tracker
Objectcode: GL53af; Opgenomen: 4 juni 2010  / gewijzigd: 18 maart 2014
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt