Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Eindhoven
Noord-Brabant

Tramstraat 37
(Heilig Hart- of Paterskerk)

Heilig Hartbeeld

Christusbeeld met een gewoonlijk midden in de borstkas getoond vlammend hart. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert
(Wikipedia)
Jean Geelen jr. & Theo Cox
1898

Eindhoven -  Heilig Hartbeeld   Eindhoven -  Heilig Hartbeeld

Beschrijving

Heilig Hartbeeld (5 m hoog) van beschilderde koperen platen, staande op de spits van de toren (66 m hoog) van de Heilig Hart- of Paterskerk.

Kunstenaars

Opmerkingen

De kerk is in 1897-98 gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van de architecten P.J. Bekkers en J.P.I. Hegener (Reliwiki).

Het Heilig Hartbeeld, geplaatst op 18 maart 1898, is een geschenk van de familie Van Best. Het is uitgevoerd door Theo Cox te Roermond.


Op deze foto uit maart 1898 zien we aan de linkerkant Theo Cox, omringd door twee van zijn zonen en helemaal rechts zijn zwager Jean Geelen, die het ontwerp voor het beeld heeft gemaakt en tevens de houten mal waarop door zwager Theo Cox het koper werd gedreven. De man naast Geelen is een onbekende geestelijke, mogelijk de opdrachtgever (bron Theo Cox, een vergeten Roermondenaar).

De Tilburgsche Courant van zondag 16 januari 1898:

Als 't weer gunstig is, zal het groote beeld op de Paterskerk te Eindhoven, Maandag worden geplaatst. 's Middags om 1 uur zal met de ophijsching worden begonnen en onder het naar boven gaan wordt de feestcantate door een honderdtal zangers uitgevoerd. 't Is te hopen, dat alles in de beste orde zonder ongelukken af moge loopen. Niet te ontkennen is het, dat we in Eindhoven een werk zullen zien doen, dat nog nooit werd aanschouwd ten onzent. Een beeld van ruim 3000 pond plaatsen op een toren van bij de 60 M. hoog, dat is gewis geen kleinigheid.
Kennelijk is het in januari niet gelukt, en is het beeld pas in maart geplaatst, maar dat meldde de Tilburgsche Courant niet meer.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°26'18" - O.L. 5°29'1")

eXTReMe Tracker
Objectcode: NB20ab; Opgenomen: 21 augustus 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt