Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Aardenburg
gem. Sluis (Zeeland)

Burchtstraat / Zuidstraat

Jan Nieuwenhuijzen

1724-1806
predikant, oprichter van de Mij. tot Nut van 't Algemeen
Hans Luchies
2003

Aardenburg -  Jan Nieuwenhuijzen   Aardenburg -  Jan Nieuwenhuijzen

Beschrijving

Borstbeeld op stalen sokkel met diverse plaquettes.

Opschriften

Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806)

Aangeboden door de Stichting Cultureel Aardenburg
op 31 mei 2003 aan de gemeente Sluis.
Dit borstbeeld is vervaardigd door Hans Luchies.

"Ik keerde mijn gedachten af
van de hooger geplaatsten en
bepaalde dezelve op den
zogenaamde gemeenen
burger in ons vaderland"

Jan Nieuwenhuyzem
Oprichter in 1784 van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

"Dit blijft onveranderlijk mijne wensch:
dat ik werke tot nut van 't algemeen;
en ook daarvan hoope ik niet af te laten,
zo lang de goede God mij genoegzame
krachten en vermogens zal verlenen"

Jan Nieuwenhuyzen
Predikant van de Doopsgezinde Gemeente
van Aardenburg (1763-1771)

Gesigneerd

luchies / 2003

Kunstenaar

Opmerkingen

Een identiek borstbeeld is in 2007 geplaatst bij de kerk te Edam. Jan Nieuwenhuijzen (Haarlem 1 september 1724-Amsterdam 24 februari 1806), drukker en boekverkoper in Haarlem. Vanaf zijn 34ste jaar ging hij als 'vermaner' bij de doopsgezinden door het leven. Eerst in Middelharnis op Overflakkee, later in Aardenburg, waar zoon Martinus op school zat met de latere dichteres Petronella Moens. In 1784, toen hij in Monnickendam preekte, richtte hij in het naburige Edam samen met vijf anderen het 'Genootschap van Kunsten en Weetenschappen: tot Nut van 't Algemeen' op. Zijn zoon Martinus, medicus, was de eerste secretaris van het genootschap.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°16'23" - O.L. 3°26'43")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZE09aa; Opgenomen: 31 mei 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt