Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Delft
Zuid-Holland

Mekelpark

Prometheus

Figuur uit de Griekse mythologie. Hij stal het vuur van de goden en gaf het aan de mensen, waardoor hij als grondlegger van de beschaving geldt
(Wikipedia)
Ludwig Oswald Wenckebach & Willem Jager
2015/1953

Delft -  Prometheus   Delft -  Prometheus

Beschrijving

Cortenstalen plaat met daarin uitgespaard de contouren van het bronzen standbeeld van Wenckebach uit 1963.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Delftse Ingenieurs in 1953 kreeg de toenmalige Technische Hogeschool een beeld van Prometheus aangeboden, dat geplaatst is op het plein voor het hoofdgebouw aan de Julianalaan.
Prometheus is het beeldmerk van de Technische Universiteit Delft. Hij symboliseert hier de jonge mens die de kennis van de techniek moet veroveren.

Delft - Prometheus

In 2007 is het beeld weggehaald omdat het gebouw niet meer als TU-gebouw in gebruik is (later is het weer in gebruik genomen voor de Faculteit Bouwkunde, die zijn gebouw door brand kwijtgeraakt was). In 2009 is het beeld geplaatst bij de Aula. In de nacht van 10 op 11 januari 2012 is het gestolen is. De plaat staat over de oude, lege sokkel. Het nieuwe kunstwerk is op 8 januari 2016 onthuld.

Delft - Prometheus Delft - Prometheus Delft - Prometheus Delft - Prometheus

Gesigneerd

Ontwerp in Cortenstaal: Willem Jager 2015
Oorspronkelijk beeld en sokkel: Oswald Wenckebach 1953

Informatiebord

Volgens de Griekse mythologie stal de titaan Prometheus
het vuur van de goden op de Olumpus [!]. Hij gaf het aan de
mensheid om de arme sterfelijken warmte te bieden en
ze de mogelijkheid te geven om gereedschappen te maken.
Zo staat Prometheus aan de wieg van het ingenieurschap.
Om die reden siert zijn toorts het officiële zegel van de
TU Delft en is deze - als een T met vlam - ook opgenomen
in het universiteitslogo.

Het huidige Corten-stalen beeld vervangt een eerder beeld
van TU professor Oswald Wenckebach. Dit meer dan
levensgrote beeld, dat het moment weergaf dat
Prometheus met het vuur op aarde landt, werd in januari
2012 van de campus gestolen.
In de staalplaat van de huidige Prometheus is een exacte
contour van het beeld van Wenckebach uitgesneden. Het
gat symboliseert de leefte die de diefstal achterliet in de
universitaire gemeenschap. Maar tegelijkertijd wordt het
beeld van de op aarde landende Prometheus juist ook
weer zichtbaar gemaakt.

Prometheus artwork

According to Greek mythology, Prometheus stole fire from the gods on Olympus. He gave it
to humanity to offer the poor mortals warmth and to enable them to make tools. This makes Prometheus
the progenitor of all engineers. This is why his torch graces TU Delft's official seal and the university's logo.

The current cortensteel statue replaces a previous sculpture by TU Delft professor Oswald
Wenckebach. This over-life-sized bronze statue depicting Prometheus landing on earth with fire, was
stolen from the campus in January 2012.
The exact contour of Wenckebach's sculpture has been cut out of the steel sheet of the current
Prometheus. The void symbolises the emptiness felt by the university community after the theft.
However, it also re-visualises the image of Prometheus landing on earth.

Plinth of the original Prometheus statue (1953): Oswald Wenckebach.

New cortensteel statue (2015):
Design: Willem Jager
Cutting: C. Rossen B.V. Heerjansdam
Contractor: Van der Velde Delft B.V.

Unveiled by:
Karel Luyben, Rector Magnificus / Vice president
8 januari 2016 / 8 January 2016

Kunstenaars

Delft - Prometheus

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°0'5" - O.L. 4°22'23")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZH14ar; Opgenomen: 17 april 2006  / gewijzigd: 20 februari 2017
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt