Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Den Haag
Zuid-Holland

Carnegielaan / Scheveningseweg

Jhr. A.P.C. van Karnebeek

Amsterdam 1836 - Den Haag 1925
Diplomaat en staatsman; Voorzitter bestuur Carnegiestichting
(Wikipedia)
Willem Brouwer
1913

Den Haag -  Jhr. A.P.C. van Karnebeek   Den Haag -  Jhr. A.P.C. van Karnebeek

Beschrijving

Fontein met cirkelvormig basin en aan weerszijden een bank. Alles van blokken aardewerk (grove gebakken chamotte klei).

Opschriften

Centraal

van KARNEBEEK
BRON
Links:
BESTUUR der CARNEGIESTICHTING
Jhr. Mr. A.P.C. van KARNEBEEK, VOORZITTER, Jhr. Mr. A.F. de SAVORNIN LOHMAN,
Mr. W.H. de BEAUFORT, Mr. L.M.P.R. BARON MICHIELS van VERDUYNEN,
Jhr. S. van CITTERS, Jhr. Mr. L.H. RUYSSENAERS, Mr. R.J.H. PATIJN.

en rechts:

BOUWCOMMISSIE VAN HET VREDESPALEIS:
Jhr. Mr. A.P.C. van KARNEBEEK, Jhr. Mr. A.F. de SAVORNIN LOHMAN
Mr. R.J.H. PATIJN, C. MUYSKEN, BOUWKUNDIG INGENIEUR
D.E.C. KNUTTEL, BOUWKUNDIG INGENIEUR
Aan de buitenzijde, links en rechts dezelfde tekst:
DE OPENING
VAN HET VREDESPALEIS
GESCHIEDDE IN DEN JARE 1913
OP DEN 28STEN AUGUSTUS
Aan de voorzijde van het basin:
TER HERINNERING AAN DE OPENING VAN HET VREDESPALEIS
Aan de rechterzijde van het monument, boven de bank:

J.A.G. van der STEUR, B.I.
ARCHITECT v.h. VREDESPALEIS
en aan de linkerzijde:
L.M. CORDONNIER
ARCHITECT v.h. VREDESPALEIS

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°5'17" - O.L. 4°17'43")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZH15qk; Opgenomen: 4 juni 2006
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt