Statues - Hither & Thither


Sort on:

Kipras Ausiejus

Kipras Ausiejus, Lithuanian sculptor.

 

Photo Year Name Address Place
Didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis 1935/1989 Didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis
(Kęstutis Grand Duke of Lithuania)
Vytauto gatvė
Prienai (Lithuania)