Statues - Hither & Thither


Sort on:

Berecz Gyula

Berecz Gyula (Komárno / Komárom 1894 - Budapest 1951), Hungarian sculptor (Wikipedia).

 

Photo Year Name Address Place
Jókai Mór 1937 Jókai Mór Palatinova ulica - Nádor utca 13
Komárno - Komárom (Slovakia)
Plaketa benediktínskych učiteľov - Bencés tanárok emléktáblája 1943 Plaketa benediktínskych učiteľov - Bencés tanárok emléktáblája
(Plaque of Benedictine teachers)
Palatinova ulica - Nádor utca
Komárno - Komárom (Slovakia)