Statues - Hither & Thither


Sort on:

Giacomo Maria Cavina

Giacomo Maria Cavina, Italian sculptor from Bologna.

 

Photo Year Name Address Place
Gli Amanti 1999 Gli Amanti
(The Lovers)
Via Eugippo
San Marino (San Marino)