Statues - Hither & Thither


Sort on:

Arturo Dresco

Arturo Dresco

 

Photo Year Name Address Place
Cristoforo Colombo 1914 Cristoforo Colombo
(Christopher Columbus)
Giardini Verdi Giuseppe
Rapallo (Italy)