Statues - Hither & Thither


Sort on:

Meta Kastelic

Meta Kastelic, Slovenian sculptor.

 

Photo Year Name Address Place
Adolf Jenko 2012 Adolf Jenko Kongresni trg
Ljubljana (Slovenia)