Statues - Hither & Thither


Sort on:

Assen Peikov

Assen Peikov (Sevlievo 1908 - Roma 1973), Italian sculptor from Bulgarian origin.

 

Photo Year Name Address Place
Ubaldo Comandini 1955 Ubaldo Comandini Giardino Pubblico
Cesena (Italy)