Statues - Hither & Thither


Sort on:

Anatoliy Fuzhenko

Anatoliy Semenovych Fuzhenko - Анатолій Семенович Фуженко (Sokyrne, Ukraine 1936 - 1999), Ukrainian sculptor (Wikipedia).

 

Photo Year Name Address Place
Tarasas Ševčenka 1997 Tarasas Ševčenka
(Taras Hryhorovych Shevchenko)
Universiteto gatvė 5
Vilnius (Lithuania)