Statues - Hither & Thither


Sort on:

Ivan Pengov

Ivan Pengov (Selo pri Ihanu 1879 - Ljubljana 1932), Slovenian sculptor (Wikipedia).

 

Photo Year Name Address Place
Kipi svetnikov in škofje na ljubljanski stolnici 1872-1913 Kipi svetnikov in škofje na ljubljanski stolnici
(Statues of Saints and Bishops at the Cathedral of Ljubljana)
Ciril-Metodov trg
Ljubljana (Slovenia)