Statues - Hither & Thither

Manfredini (Milano)

Manfredini, Milano  

Foto Jaar Naam Adres Plaats
Kaiser Franz I von Österreich 1841 Kaiser Franz I von Österreich
(Emperor Francis I of Austria)
Freiheitsplatz
Graz (Austria)