Statues - Hither & Thither

Birutė Almonaitytė

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Birutė Almonaitytė Birutė Almonaitytė Virginija Babušytė-Venckūnienė Vilnius (Vilniaus apskritis - LT) 2004