Statues - Hither & Thither

Antonio Bonfini

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Antonio Bonfini Antonio Bonfini Farkas Zoltán Budapest (Budapest Főváros - HU) 1935 (2009)