Statues - Hither & Thither

Modesto Carvalho de Araujo

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Modesto Carvalho de Araujo Modesto Carvalho de Araujo Sonia Toledo Belo Horizonte (Minas Gerais - BR) 2006