Statues - Hither & Thither

Commemorative plaque (Slovakia)

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Anton Petrák Anton Petrák (artist?) Bratislava (Bratislavský kraj - SK) 2012
Miloš Ruppeldt Miloš Ruppeldt Alexander Vika Bratislava (Bratislavský kraj - SK) 1969
Ľudovít Štúr Ľudovít Štúr Alexander Ilečko Bratislava (Bratislavský kraj - SK) 2006
Hryhorii Savych Skovoroda Hryhorii Savych Skovoroda (artist?) Bratislava (Bratislavský kraj - SK) 2003
Štefan Kralík Štefan Kralík Péter Gáspár Bratislava (Bratislavský kraj - SK) 1989
Beöthy László Beöthy László (artist?) Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 1895/1981
Damjanich János Damjanich János (artist?) Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2009
Péczely József & Tóth Lőrincz Péczely József & Tóth Lőrincz Istók János Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) date?
Schmidthauer Lajos Schmidthauer Lajos (artist?) Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2000
Nádvorie Európy - Európa udvar Nádvorie Európy - Európa udvar Various sculptors Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2000-2011
Ghyczy Kálmán Ghyczy Kálmán Istók János Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 1908
Gróf Esterházy János Gróf Esterházy János Nagy János Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2011
Plaketa benediktínskych učiteľov - Bencés tanárok emléktáblája Plaketa benediktínskych učiteľov - Bencés tanárok emléktáblája Berecz Gyula Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 1943
Harmos Károly Harmos Károly Nagy János Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2000
Béla Bartók Béla Bartók Darázs Rozália Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 1990
Alapy Gyula Alapy Gyula Szilva Ilona & Boldizsár Ryšavý Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2006
Beöthy Zsolt Beöthy Zsolt (artist?) Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2008
Arányi Lajos Arányi Lajos (artist?) Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2007
Kossuth Lajos Kossuth Lajos Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 2002
Gróf Széchenyi István Gróf Széchenyi István Vetró András Komárno - Komárom (Nitriansky kraj - SK) 1993