Statues - Hither & Thither

Doryphoros

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Doryphoros und Athena Doryphoros und Athena Polykleitos & Phidias Bonn (Stadt Bonn - DE) 450 BC/modern cast