Statues - Hither & Thither

Kazys Gutauskas

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Kazys Gutauskas Kazys Gutauskas Romas Kvintas Vilnius (Vilniaus apskritis - LT) date?