Statues - Hither & Thither

Thomas á Kempis

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Thomas von Kempen (Thomas á Kempis) Thomas von Kempen (Thomas á Kempis) Lambert Piedboeuf Kempen (Kr. Viersen - DE) 1901
Thomas von Kempen (Thomas á Kempis) Thomas von Kempen (Thomas á Kempis) artist unknown Kempen (Kr. Viersen - DE) 1863?
Thomas a Kempis Thomas a Kempis Tom Waterreus Zwolle (Overijssel - NL) 2002
Thomas a Kempis Thomas a Kempis Jacques van Rhijn Zwolle (Overijssel - NL) 1960