Statues - Hither & Thither

Man with staff

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Baeker Pottentaot Baeker Pottentaot Jo Ramakers Beek (Limburg - NL) 1988
Der Wanderer Der Wanderer Hilde Schürk-Frisch Mettingen (Kr. Steinfurt - DE) 1964
Brunnen Brunnen artist unknown München (Stadt München - DE) date?