Statues - Hither & Thither

Joseph Marx

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Joseph Marx Joseph Marx Gustinus Ambrosi Graz (Steiermark - AT) 1968