Statues - Hither & Thither

Raffaele Pasi

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Raffaele Pasi Raffaele Pasi Domenico Rambelli Faenza (Ravenna (prov.) - IT) 1908