Statues - Hither & Thither

Ubaldo Pasqui

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Gianfrancesco Gamurrini e Ubaldo Pasqui Gianfrancesco Gamurrini e Ubaldo Pasqui artist unknown Arezzo (Arezzo (prov.) - IT) date?