Statues - Hither & Thither

Stasys Vainiūnas

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Stasys Vainiūnas Stasys Vainiūnas Romas Kvintas Vilnius (Vilniaus apskritis - LT) 1984