Statues - Hither & Thither

Porto da Cruz
(Madeira (ilha) - PT)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
Monumento ao Levadeiro Rotunda ER 108 / VE 1 Monumento ao Levadeiro
(Monument to the Levadeiro)
Jacinto Rodrigues 2003
Mãe Natureza Rua da Alagoa 1 Mãe Natureza
(Mother Nature)
Jacinto Rodrigues date?
Monumento ao Borracheiro Rua Doutor João Abel Freitas Monumento ao Borracheiro
(Monument to the Borracheiro)
Jacinto Rodrigues date?