Statues - Hither & Thither

Serreta
(Terceira (ilha) - PT)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
Fontenário da Mata da Serreta Estrada Regional 1-1A Fontenário da Mata da Serreta
(Fountain of Mata da Serreta)
17th century