Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XII (deel 2) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.3072 Lenaert Hillebrandsz. van der Sman, ged. Stompwijk (Geref.) 8 december 1596, verveender, overl. Stompwijk (R.K.) 8 augustus 1677; hij ondertr. 2e Zevenhuizen 12 november 1662 met Maertje Cornelisdr., wed. van Hubrecht Jansz. Bouman; hij huwde 1e ca. 1622:
3073 Geertgen Corsse, overl. na 9 juli 1660 (testament, G.A.D., Not. Arch. 429, f. 320).
[O.V. 1969, 92].
  Kinderen:
 1. Cors (= 1536), geb. ca. 1624 (vermeld in Informacie 1623?).
 2. Maertge, ged. Stompwijk (R.K.) 20 september 1627 (Theunis Hillebrants, Maertge Aryens), zij huwde in 1657 met Cornelis Houniet.
 3. Neeltge, huwde in 1647 met Gillis Cornelisz. van Klaveren.

3074 Cornelis Ariens.
[O.V. 1969, 93].
  Vader van 1537.

3168 Cornelis Adriaensz. Verseyde, ged. Berkel 6 november 1588, huwde met:
3169 Adriaentje Pietersdr.
[Pr. VII, 54]
  Ouders van 1584.

3200 Jacob Claesz. (Lijsie of Lijfie), geb. Noord-Holland, schipper, huwde Berkel 25 januari 1628 (R.K.: sept. 1635) met
3201 Leentje Pieters Groenevelt of Someren, ged. Berkel 3 september 1600.
  Kinderen (volgens lijst parochianen ca. 1635 waren er toen vier kinderen: 'Jacob Lijsie cum uxore et liberis 6 anima):
 1. Pieter. ged. Berkel (Geref.) 12 november 1628 (.. Pieters, Cornelia Ariens, Neeltie Pieters).
 2. Jacob Jacobsz. Noordermeer (alias Lijsie), ged. Berkel (R.K.) 3 mei 1637 (Neeltje Claes), huwde 1e ca. 1661 met Ariaentje Cornelis Scheer, hij huwde 2e Berkel 1 augustus 1680 met Maritge Willems Vermeer.
 3. Cornelis Jacobs Noordermeer alias Lijsie (= 1600), geb. ca. 1638.
 4. Jan, ged. Berkel (R.K.) 24 mei 1640 (Neeltje Claes).
 5. Dirck Jacobsen, ged. Berkel (R.K.) 2 november 1642 (Mientje Gerrits (Jans)), overl. aangeg. Berkel 5 februari 1719; huwde ca. 1670 met Cornelia Cornelis.

3202 Leendert Ariensz. Olsthoorn, geb. 1600/1601, overl. voor 14 maart 1687, huwde met:
3203 Lijsbeth Dircksdr.
[Pr. VII, 54]
  Ouders van 1601.

3204 Aelbrecht Arentsz. Droogh, geb. ca. 1585, bouwman en grondeigenaar te Berkel, gezworene, weesman, achteman, ambachtsbewaarder en kerver, won. in het Noordeinde, overl. tussen 25 januari 1654 en 11 december 1656; huwde 1e met Neeltgen Pouwelsdr. Vermeer, overl. voor 23 januari 1619; huwde 2e Berkel 27 mei 1622 met Annetgen Cornelisdr.; huwde 3e voor 31 oktober 1622 met Jannetgen Adriaensdr. van Conijnenburgh, huwde 4e met:
3205 Neeltgen Pietersdr. Tas, overl. na 13 mei 1686.
Op 12 oktober 1651 testeerden Aelbrecht Arentsz. Drooch en Neeltgen Pieters, bouwlieden in het ambacht Berkel voor notaris Vrijenberch te Delft (A.R.A., Weesk. Berkel 9).
[o.a. uit N.L. 1984, 80; Pr. VII, 54]
  Kinderen (vader: Aelbregt Ariensz. 8, Aelbregt Droge 7, Aelbrecht Ariensz. Drooge 4,6, Aelbrecht A. Droog 5; moeder: Neeltje Pieters 4-8):
 1. Arij, huwde Berkel 12/14 februari 1649 met Trijntie Claesz.
 2. Neeltje, huwde 6/8 november 1654 met Dirck Pouwelsz. Berckhout.
 3. Pieter (= 1602), geb. ca. 1628.
 4. Arent, ged. (R.K.) Berkel juli 1635 (Annetje Pieters).
 5. Jan, ged. (R.K.) Berkel 2 november 1637 (Maertje A. Droog, Pieter op Schieveen).
 6. Cornelis, ged. (R.K.) Berkel 10 oktober 1640 (Gerrit Janse, Willemtje Ariens).
 7. Maria, ged. (R.K.) Berkel 18 augustus 1643 (Corn. Maertensz., Maertje Simons).
 8. Jannetje, ged. (R}K.9 13 oktober 1646 (Screvel Cornsz., Grietje ut de Broeck).
  Een zoon is mogelijk Pouwels Aelbrechtsz. (Drooge), huwde Berkel 13 mei 1636 met Claesie Corn.

3206 Arent Cornelisz. Puts, huwde Berkel 31 maart 1625:
3207 Maertgen Jansdr. Hofflant.
[Pr. VII, 54]
  Ouders van 1603.

3210 Adriaen Leendertsz. van Winden, geb. 1587/1588, won. op de Noorthoorn in het ambacht Rijswijk, overl. Rijswijk 4 maart 1671, ondertr. Rijswijk 1 september 1611:
3211 Machteld Cornelisdr. van der Burgh.
Testament 24 april 1655 (G.A.D., Not. Arch. 1754, f. 40), hebben zes kinderen, waarvan op dat moment twee gehuwd.
  Ouders van Grietgen (= 1605), Leendert, Willem, Cornelis, Simon, Claesgen.
(gen. Van der Winden bij CBG);
3236 Peijen Adriaensz. Hogerwaert, geb. Zoetermeer ca. 1600, landbouwer, landeigenaar, won. te Ommoord, overl. voor 6 november 1680, ondertr. Hillegersberg 16 maart 1624 en huwde Rotterdam 31 maart 1624 met
3237 Trijntgen Willems, geb. Hillegersberg.
Leende leen 61a van de heren van Wassenaar, gelegen onder Hillegersberg belend n Peijen Adriaensz., Z Pieter Adriaensz. Peijen (eerste belening 12 juni 1614); leen 61 b, idem, belend NW Willem en Leendert Peijen.
3 mei 1638 Peijen Adriaensz. te Ommoirden na overdracht door Maertgen Adriaensdr., wed. van Cornelis Adriaens te Ommoirden.
27 mei 1649 Peijen Adriaensz. met de ledige hand.
6 november 1680 Willem Peijen Hogerwaert (= 1618) bij dode van zijn vader Peijen Adriaensz. Hogerwaert [O.V. 1978].
[O.V. 1972, 86].
3250? Bastiaen Cornelisz. Kramer (Scheepmaker), overl. ca. 1678/80.
Op 23 maart 1642 kocht Bastiaen Cornelisz. Scheepmaker van zijn vader Cornelis Bastiaensz. Cramer een slagturfakker in het Oostende van Hillegersberg (Inv. 641). R.A. Hillegersberg 2104 is de boedelpapieren van de insolvente boedel van Bastiaen Corn. Cramer. Op 7 maart 1677 is hij doopgetuige.
  Vader van 1625).

3296 Arij Willeboortsz. Uuytenbrouck, j.m. van Berckel, overl. Berkel 11 januari 1666 (Arie Willeboorts); huwde Berkel 18 oktober 1638 (Adriaen Willeboortsz. Uuyten brouck) met
3297 Neeltje Philips, j.d. van Bleiswijk, overl. na 1680 (familiegeld: De wed. van Arij Willeboortsz., een oude vrouw, die van den armen onderhouden wert).
  Kinderen (vader: Arij Willeboortsz. 1,5-8; -Willebrordsz. 4, -Willebrordtsz. 2,3; moeder Neeltje Philips 1-8):
 1. Willeboort (= 1648), ged. (R.K.) Berkel 30 september 1639 (Vrank Willeboortsz., Maertje Willeboorts).
 2. Maria, ged. (R.K.) Berkel 4 februari 1641 (Maertje).
 3. Leentje, ged. (R.K.) Berkel 5 oktober 1642 (Maertje Simons Jorijs).
 4. Apolonia, ged. (R.K.) Berkel 20 februari 1645 (Corn. Willebrortsz., Cornelia Willebrorts).
 5. Cornelis, ged. (R.K.) Berkel 26 augustus 1647 (Maria Willeboorts), Cornelis Ariens Uytenbroeck is in 1674 schoenmaker.
 6. Anna, ged. (R.K.) Berkel 5 december 1649 (Claes te Rotterdam, Neeltje Arij Dircksz.).
 7. Annetje, ged. (R.K.) Berkel 6 april 1652 (Grietje Ariens).
 8. Maria, ged. (R.K.) Berkel 7 oktober 1654 (Trijntje Vranken).
 9. Willem, ged. (R.K.) Berkel 11 maart 1659.
 10. Philips, ged. (R.K.) Berkel 19 februari 1661 (Cornelis Willeborts), overl. na 5 juni 1708 (aangifte overl. van zijn zwager Jan Ariense Boerman, hij staat vermeld als Phillip Ariense Uijttenbroek). Philips Ariens Verburgh huwde Berkel 5 april 1682 met Jaepje Franssen Romeijn, ged. Berkel 19 maart 1648?, dochter van Frans Severtsz. Romeijn en Maertje Sijmons.
 11. Marietje, ged. (R.K.) Berkel 22 december 1665 (R.D. Franc. Verburch et de moije te Delf(gauw?)), Marietje Ariens Verburgh huwde Berkel 18 januari 1690 met Abraham Teunis Tol.

3305 Maartje Lely, bij doop in 1641 van een zoon van Cornelis Cornelisz. Boertje of van de Rotte vermeld als 'mater viri'.
  Moeder van 1652).

3344 Pieter Carelsz. de Heij, geb. Bleiswijk ca. 1591, kleermaker, overl. na 27 november 1661 (Genealogie Carel Pieterse [de Heij], nr. II-c). Hij huwde 2e Benthuizen 7 mei 1623 met Neeltje Bartholomeusdr., geb. te Nierop ca. 1600. Hij huwde 3e Koudekerk 11 mei 1653 (ondertr. Benthuizen 27 april 1653) met Maertge Cornelisdr., overl. na 19 april 1665, weduwe van Symon Gerritsz.
Hij huwde 1e Zoetermeer 23 oktober 1616 met
3345 Saertgen Cornelisdr (Allerts ?), geb. "de Kaeg" ca. 1595, overl. tussen 4 augustus 1621 en 27 maart 1622.
  Ouders van 1672)
  (zie genealogie De Heij voor kinderen uit 2e huwelijk).

3346 Cors Jansz. Verdoes
3347 Lijsbeth Simonsdr.
  Ouders van 1673).

3366 Maerten Cornelisz. van der Speck den Ouden, overl. voor 6 april 1658; huwde met
3367 Agnietien Cornelis, overl. na 6 april 1658.
6 april 1658: [A] (1) Lenert Huybertsz. van Eeckelenburch als vader en voogd van Pieternelle en Hubert Lenerts, zijn minderj. kinderen, verwekt bij Dirckje Maertens, die een dochter was van wijlen Maerten Cornelisz. van der Speck den ouden, en Arij Cornelis Bol als voogd van deze minderj. kinderen; (2) Pieter Pietersz. Spranckhuijsen Bree, won. Rijswijk, als oom en test. voogd van de nagelaten kinderen van wijlen Maerten Cornelisz. van der Speck den Jonge en (3) voorn. Arij Cornelis Bol, zich sterk makende voor Leuntje Cornelis van der Speck, wed. van Cornelis Janssen Bol, zijn moeder, alsmede (4) Leendert Pouwelsz. van der Speck voor zichzelf en het recht verkregen hebbende van (5) Agnietien Cornelis, wed. van de voorn. Maerten Cornelisz. van der Speck den ouden, die uit krachte van gemeenschap van goederen was gerechtigd in 1/8 part van de boedel en goederen van Cornelis Pouwelsz. van der Speck, [B] Pauwel Pauwelssen van der Speck, gezamenlijke erfgenamen van Cornelis Pouwelsz. van der Speck; verkochten aan Laurens Buijser, ridder, raad, griffier en secr. van de prins van Oranje, een stuk land van 2 morgen 1 hond 13 roeden 3 voet (gementen door Pieter Florissen van der Salm), belend Z de Heerewegh, W de koper, N idem en de heer Van der Werve en O de Commijs de Ruijt voor 2659 gld en 4 st plus 20 gld. 'over de misse opt landt leggende' (A.R.A., R.A. Rijswijk 15, f. 66v-68). [A] en [B] beiden voor de helft erfgenaam; [A] had vier kinderen, elk 1/4 ?
  Dochter:
 1. Dirckje (= 1683), huwde met Leendert Hubregtsz. van Eeckelenburgh.

3588=3658 Gerrit Maertensz. Vercroft alias van Bohemen, geb. voor 1579, bouwman in Monster Ambacht bij Loosduinen, welgeboren man van Monster (1610, 1612), overl. tussen 18 mei 1626 en 7 september 1632; hij huwde:
3589=3659 N.N., overl. 30 december 1632.
(O.a. brief H. Janssen; Zie Genealogie Vercroft nr. C:II.)
  Kinderen:
 1. Maerten (= 1794).
 2. Pieter, won. Loosduinen, overl. 1684, huwde met Maertje Jacobs van der Marck..
 3. Cornelis, overl. voor 22 oktober 1674; huwde (huw.vw. Delft 1 augustus ) 1641 met Marijtge Cornelisdr. Groenewegen, dr. van Cornelis Pietersz. Groenewegen en Trijntje Jacobs.
 4. Gerritgen (= 1829), huwde met Louris Joosten van Zuytgeest.
 5. Trijntgen, ongehuwd, overl. 1673.
 6. Grietgen, huwde Rijswijk 30 april 1633 met Maerten Cornelisz. van der Speck.
 7. Aechgen, huwde Rijswijk 10 juni 1636 met Huybrecht Cornelisz. van Nierop.
 8. Jacob, geb. ca. 1607/12, bouwman te Voorburg aan de Tolbrugge, overl. voor 22 oktober 1674; huwde met Maertge Cornelisdr. van Theylingen.

3616=3792 Jan Cornelisz. Knaep, won. onder Abtsrecht aan de oostzijde van de Schie, overl. voor 2 mei 1651; huwde met:
3617=3793 Maertgen Gerritsdr.
2 mei 1651 comp. Maertgen Gerritsdr., wed. van Jan Cornelisz. Knaep, won. aan de O.Z. van de Schie in de jurisdictie van Abtsrecht, Jacob Jansz. Knaep, 'santmant' won. te Wateringen, Pieter Jansz. Knaep, watermolenaar op de Schieveense molen, Euwout Dammasz. van der Burch, watermolenaar op de Overslach molen als getr. hebb. Lijsbeth Jansdr. Knaep, Willem Cornelis Berendrecht, won. te Delft, als getr. hebb. Aryaentje Jansdr. Knaep, met de voorn. Jacob Jansz. Knaep als voogd van Cornelis en Aryen, beiden kinderen van Willem Jansz. Knaep, allen voorkinderen en kindskinderen van de voorn. Jan Cornelisz. Knaep, en nog Jacob en Pieter als voogden van Barber Jansdr. Knaep, mede dochter van Jan Cornelisz. Knaep, erfgenamen van Jan Cornelisz. Knaep (G.A.D., O.R.A. Vrijenban 17).
  Kinderen:
 1. Jacob (= 1808=1896).
 2. Pieter, watermolenaar op de Schieveense Molen.
 3. Lijsbeth, huwde met Euwout Dammasz. van der Burch, watermolenaar op de Overslach Molen.
 4. Aryaentje, huwde met Willem Cornelis Berendrecht.
 5. Willem, overl. voor 2 mei 1651.
 6. Barber.

3656 Joost Laurens, huwde:
3657 Neeltje Cornelisdr.
[brief H. Janssen].
  Ouders van Louris Joosten van Suytgeest (= 1828).

3658 Gerrit Maertensz. Vercroft alias van Bohemen = 3588.


3696 Heyman Jacobsz. = 2444.


3698 Huijch Willemsz. de Bloot, j.m. won. op Schie buiten de Ketelpoort. ondertr. Delft 6 mei 1589 met:
3699 Aeltgen Pietersdr. van der Meer, j.d. won. in Maasland.
Ondertr. Huych Willems, jonckgheselle, won. op Schie, en Aeltgen Pieterse, jonghedr., won. in Maeslant.
Huijch Willemsz. de Bloot, won. buiten de Ketelpoort 'opt Schije' en Aeltgen Pietersdr. van der Meer testeerden 17 augustus 1621 (G.A.D., Not. Arch. 1532, f. 205v-207).

  Kinderen:
 1. Marijtje (= 1849).
 2. Willem, won. te Rotterdam, overl. na 10 juli 1653.

3708 Jan Jansz. Dom de oude, begr. Naaldwijk 10 januari 1637, huwde:
3709 Geertgen Adriaensdr., begr. Naaldwijk 3 oktober 1635, zij huwde 1e met Cornelis Pieters Verhooch (Doesen).
[brief H. Janssen].
  Ouders van 1854.

3712 Arijen Vranckensz., huwde:
3713 Neeltgen Ariens.
[brief H. Janssen; O.V. 1972, 155].
  Ouders van Vranck Adriaensz. van der Burch (= 1856).

3714 Pieter Claesz. in Ryswyckerhouck, overl. voor 3 augustus 1575; huwde 1e met Dygne Cornelisdr., overl. 20 september 1553; huwde 2e met:
3715 Maritgen Maertensdr., overl. voor 31 mei 1616, zij huwde 1e met Pieter Huybregtzn.
20 september 1553, Pieter Claesz. klaagde op de uitgedaagde boel en erfenis zijn kind. aanbestorven bij de dood van zijn zalige huisvrouw Dygne Cornelisdr. (Dingboeken van Rijswijk 1551-1560, nr. 1).
Op 23 oktober 1566 vermeld Pieter Claesz. als getr. hebb. Marritgen Maertensdr., wed. wijlen Pieter Huybregtsz. (Dingboeken Rijswijk 1560-1567).
1 juli 1571 Pieter Claesz. in Ryswyckerhouck als getr. hebb. de wed. van Pieter Huybregtsz. getuigde dat zijn voorzaat land verkocht heeft in Monsterambacht (Reg. transp. Monster, f. 37v).
3 augustus 1575 Merritge Mertensdr., wed. van Pieter Claesz. (Dingboeken Rijswijk, 1567-1578).
okt. 1577, Aryen Pietersz. won. te Rijswijk, Arent Wyllemsz. als man en voogd van Geertgen Pietersdr. en Jacob Claesz. te Monster als voogd van vaders zijde van Styntgen en Grietgen Pietersdr., Claes Pietersz. en Diggenum Pieters en Cornelis Simonsz. als voogd van moederszijde van Styne Pietersdr. en Grietge Pietersdr. verkochten aan Sebastiaen Symonsz. te Delft een woning gelegen in het ambacht van Ryswyckerhoeck, waar Pieter Claesz. op placht te wonen met nog 26 morgen 1 hond land. (Prot.v.Opdr. en Hyp. Rijswijk R.A. A IX3 f. 15v).
31 mei 1616 Lenaert Pietersz. van der Valck te Wateringen als erfg. van zijn moeder Maritgen Maertensdr. (Overdr. Wateringen 1606-1623).
17-5/16 september 1628 Henrick Lenartsz. van der Valck, zoon en mede-erfg. van Lenart Pietersz. van der Valck en Grietgen Adamsdr., (...) Franck Adriaens van der Burch als oom en voogd van Pieter en Adam Lenartsz. van der Valck en van Maritgen Lenartsdr. van der Valck, onmondige kind. van voorn. Lenart Pietersz. van der Valck en Grietgen Adamsdr. (overdr. Wateringen 1624-1629, f. 64v e.v.).
[De Wapenheraut 24 (1920), blz. 73-84; br. H. Janssen]
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Aryen (Adriaen) Pietersz., won. te Rijswijk, zijn zoon is Pouwels Adriaensz. van der Valck.
 2. Geertgen, huwde met Arent Wyllemsz.
 3. Styntgen (in 1577 met Cornelis Simonsz. als voogd van moederszijde).
 4. Grietgen (in 1577 als voorgaande).
 5. Claes.
  Uit tweede huwelijk:
 6. Diggenum (= 1857)., gezien naam (vernoemd naar eerste vrouw), overlijdensdatum eerste vrouw en geboortedatum Vranck Adriaensz. (= 1856) is zij uit het tweede huwelijk en is de verm. uit eerste huwelijk volgens De Wapenheraut onjuist.
 7. Lenaert Pietersz. van der Valck, huwde met Grietge Adamsdr.

3716? Adriaen Gillisz. Duyfhuys, won. Kwintsheul, ambacht van Wateringen, overl. voor 10 april 1622; huwde okt. 1585 met:
3717? Adriaentgen Claesdr., overl. Poeldijk ca. 1636.
[Pr. V, 54].
  Kinderen o.a.
 1. Cornelis, huwde met Neeltje Leenderts Molelaan.
 2. mog. Pieter (= 1858).

3728 Arent Jacobsz. (Slobbe), huwde
3729 Maertje Cornelis.
In 1634 'admittandi ad confessum' in de parochie Berkel: Arent Jacobsz. Slowen.
[vgl. Jan Maerten Heynesz. (Slobbe), overl. voor 9 november 1616, huwde 1e met Neeltgen Aryensdr., huwde 2e met Ariaentge Pietersdr., (won. Zevenhuizen?); Pr. V, 82-83].
  Kinderen:
 1. Jacob Arentsz. Slobbe of Croeser (= 1864).
 2. Meynsie, doopget. 1655.
 3. Mees, doopget. 1671 bij kind van Ariaentje.
 4. Annetje, doopget. 1646.
 5. Ariaentje, huwde Berkel 7 februari 1668 met Arie Schrevelsen Versijde.
 6. Neeltje, ged. Berkel (R.K.) 14 januari 1641 (Joris A. Tas, Neeltje Jorijs).

3732 Hillebrant Jacobs, j.g. van Berkel, won. in Rodenrijs, huwde 1e Berkel 4 augustus 1613 met Sijtge Pieters, j.d. van Capelle; hij huwde 2e Berkel 29 oktober 1617:
3733 Aefie Cornelis (bij huwelijk Aechtge Cors).
Families Berkel 1623, onder Rodenrijs: Hillebrant Jacobsz., zijn huisvrouw, drie kinderen, een knecht en een meid.
Hillebrant Jacobsz. en Aeffgen Cornelis, won. in Rodenrijs in het ambacht Berkel, testeerden 28 juni 1639 (A.R.A., Weesk. Berkel 9).
  Kinderen (vader: Hilleb. Jansz. ? uit Rorijs 7, Hillebrant Jacobsz. 8; moeder Aefie Corns 7, Hefie Corns 8):
 1. Jacob Hillebrantsz. Oudervest, huwde Berkel 28 april 1658 met Neeltie Leenders Jongeneele.
 2. Cornelis, getuige bij huwelijk Neeltge in 1648, in 1664 doopget.
 3. Martie, huwde Berkel 14 oktober 1646 met Hendrick Themse (Berckhout).
 4. Neeltge, ondertr. Berkel 25 januari 1648 met Huybert Janse van der Heuvel.
 5. Cijtge, huwde Berkel 7 februari 1651 met Jacob Claesz. van Vliet.
 6. Claes Hillebrants Overvest (= 1866).
 7. Trijntje, ged. Berkel (R.K.) 26 april 1636 (Corn. Cornsz.).
 8. Arij Hillebrantsz. Overvest (Ouwervest), ged. Berkel (R.K.) 29 juli 1639, overl. na 15 mei 1713; huwde Berkel 26 april 1665 met Maertje Adriaensz. van Rijt (zie O.V. 1978, 221).

3784 Jan Teunis, overl. voor 1589, huwde
3785 Ruusje Jaspers van Alenburg, zij huwde 2e Delft 27 december 1588 met Cornelis Bos.
[O.V., Parqui]
  Ouders van Jasper Jansz. van Alenburch (= 1892).

3790 Bastiaen Thonisz. Ruychrock, won. in Eik en Duinen in Haagambacht, overl. voor 8 maart 1639; huwde met
3791 Beatrix Leenderts.
Beatrix Leendertsdr., wed. en boedelhoudster van Bastiaen Thonisz., won. te Eijckenduijnen, testeerde 8 maart 1639, tot voogden stelt zij aan Leendert Bastiaensz. Ruijchrock en Jan Arentsz. van Outshoorn; tekent met merk lijkend op # (G.A.G., Not. Arch. 156, f. 184).
29 maart 1640, Leendert en Laurens Bastiaensz. Ruijchrock, en de wed. van zal. Bastiaen Thonisz. Ruijchrock (G.A.G., Not. Arch. 156, f. 260).
Op 28 november 1643 verhuurde Beatrix Leenderts, wed. en boedelh. van Bastiaen Thonisz. Ruijchrock, won. tot Eijckenduijen in Haechambacht, een woning enz. in Eijckenduijnen, met alle bijbehorende landen gelegen in Oost en West Escamp en in het Oudelant te 's-Gravenzande aan Louris Bastiaens Ruijchrock, won. te Eijckenduijnen (G.A.G., Not. Arch. 157, f. 270).
  Kinderen:
 1. Louris, huurde woning in 1643.
 2. Leendert.
 3. Maertge (= 1895), huwde met Jan Adriaensz. van Outshoorn.

3812 Joris Doesz., geb. ca. 1518; overl. na 9 juni 1565. Hij huwde:
3813 Annetgen Pouwelsdr., overl. na 26 januari 1566.
[bron: Eering-1].
  Ouders van Crijn Jorisz. van der Putten (= 1906).

3814 Jan Pouwelsz. Vos de Hoogwerf, geb. tussen 1539 en 1541, begr. Naaldwijk 10 juli 1604. Hij huwde 1e met Machteld Philipsdr. Hij huwde 2e met Maritgen Ysbrantsdr. Hij huwde 3e:
3815 Maritgen Pietersdr., begr. Naaldwijk 7 maart 1642.
[bron: Eering-1].
  Ouders van Lydewij Jansdr. (= 1907).

3816 Jan Jansz. Ham, overl. tussen 13 juni 1608 en 19 juni 1615. Hij huwde:
3817 Annetgen Philipsdr., overl. tussen 22 juni 1618 en 27 mei 1635.
[bron: Eering-1].
  Ouders van Aryen Jansz. Ham (= 1908).

3824 Pieter Roelandz. van der Marel, geb. Wateringen verm. ca. 1540, landbouwer, overl. Wateringen 1618.
[O.V. 1954, Stamreeks Van der Marel, nr. IIB].
  Vader van 1908.

3826 Maarten Cornelisz. Raff, huwde met:
3827 Anna Pouwels van der Marel.
[O.V., parqui].
  Ouders van 1913.

3836 Reyn Lievensz., won. eerst in Haagambacht, later bij zoon Maerten Reynen Crooneveen (= 1918) in Monsterambacht.
[brief H. Janssen].


3856 Mr. Gijsbert Beijen, huwde met:
3857 Elisabeth van Dijk.
[G.N. 1974, 317]

  Ouders van 1928.

4040? Pieter Jansz. Huisman, overl. ca. 1626/27, huwde met
4041? Teuntjen Vrancken.
Op 25 maart 1627 uitkoop van de weeskinderen van Pieter Jansz. Huisman door Teuntje Vrancken, hun moeder (G.A.R., R.A. Hillegersberg 872).
andere mog: Pieter Dirkxsz. Huisman, wedr. van Maertgen Leendert, won. Hillegersberg, huwde Hillegersberg 10 januari 1621 met Ingetgen Jacobs van Dijck, j.d. van Hillegersberg.
  Ouders van 2020.

4044 Crijn Andriesz. Hartevelt, huwde 1e met Aeltje Cornelisdr., huwde 2e met:
4045 Maertje Leenderts, overl. voor 2 november 1636.
[brief T. Janknegt].
  Ouders van 2022.
volgende