Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE X (deel 2) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.652 Cornelis Ariensz. Glimmerveen, Glimmerveen V.3, geb. vermoedelijk ca. 1648, begr. Stompwijk 6 maart 1709. Veenman. Hij ondertr. Stompwijk 16 december 1668 en huwde 30 december 1668:
653 Jannetje Aelbreghts Timmermans, uit Den Haag
  Ouders van 326
.
656 Herman Arentsz. Delfgauw, landbouwer, schepen van Hodenpijl in 1692, '93, '96, '97 en 1700-1706 (O.V. 1966, 398), op 14 mei 1676 beleend met 15 morgen land in Hodenpijl, dat op 9 juli 1709 bij zijn dood aan zijn zoon Arien wordt beleend (O.V. 1978)
  Kinderen:
 1. Arien Hermansz. Delfgauw, leent 9 juli 1709, schepen van Hodenpijl 1713-1717, 1722-1724 en in 1726, doopget. in 1709 bij zoon 328, overl. voor 22 mei 1737.
 2. Floris Harmensz. Delfgauw. Hij huwde met Barber Pietersdr. Pas, overl. 21 november 1698; boedelscheiding 6 mei 1699 (G.A. Delft, Not.Arch. 2434).
 3. Franck Harmense Delfgau (= 328).
 4. Jacob Harmense Delfgauw, beleend 22 mei 1737, droeg over op 14 oktober -1737 aan zijn neef Harmen Delfgauw (= 164). Hij huwde Hof van Delft 1 november 1711 met Meijnsje Arijens Verdoes.

660 Leendert Vrancken Romeijn, ged. (R.K.) Berkel mrt. 1634; woonde in 1664 te Nootdorp, ondertr. 2e Hof van Delft (als wedr. won. onder het Hof van Delft) 20 april 1687 met Grietge Cornelis Korper, voor dit huwelijk kreeg hij tussen 23-2 en 4 mei 1687 'betoog' van Wassenaar als Leendert Vrancken Romeyn, wedr. van Racheltje Claes Berckel, won. in 'Paepsou' onder het Hof van Delft. Hij huwde 1e Berkel 5 oktober 1659 met:
661 Reijsseltje (Racheltje) Claes Berckel, geb. Berkel.
Leendert Vrancken Romeyn en Racheltge Claes Berkel, won. onder den dorpe van Nootdorp, testeerden 2 oktober 1664 (G.A.D., Weesk. Hof van Delft 3, afschrift).
  Kinderen:
 1. Leendert (= 330).
 2. Annetge Leenderts Romeijn, onder Hof van Delft, ondertr. Hof van Delft / Abtsregt 22 mei 1698 met Dirck Willemsz. de Veldt, j.m. onder Abtsreght (zie 166).
 3. Claes, ged. (R.K.) Berkel 9 april 1661 (ouders: Lenaert Francken en Rijsel Claes).

662 Arend Anthonisz. Ruijgrock, bouwman, won. 'op de Sweth onder Kleyn Hoff van Delff' (1673), op de woning genaamd Groeneveld (1694). Hij huwde 1e met Madaleentge Fransdr.; ondertr. 2e Hof van Delft 22 oktober 1676 met:
663 Neeltje Teunis van den Bosch, j.d. won. onder Hodenpijl.
Op 23 augustus 1671 werd Arent Anthonis Ruijchrock als voogd aangesteld over de evt. na te laten kinderen van zijn zus Cornelia Antonis Ruijchrock (= 945) en haar echtgenaoot Christiaen Andriesz. van Es.
Arent Anthonisz., bouwman, en Madaleentgen Frans, won. op de Sweth onder Kleyn Hoff van Delff, hij gezond en zij ziekelijk testeerden 20 juni 1673 (G.A.D., Weesk. Hof van Delft 2, f. 302, afschrift onder het hoofd 'De minderjarige kinderen van Madaleentge Fransdr., aan haar verwekt bij Arent Anthonisz. Ruyghrock).
Arendt Anthonisz. Ruygrock, bouwman, won. op de woning genaamd Groeneveldt gelegen in de heerlijkheid Groeneveldt omtrent het Woudt, ziekelijk, testeerde op 8 juni 1694, waarbij hij als voogden over zijn na te laten kinderen en kindskinderen aanstelde zijn 'zwagers' Pieter Theunis van den Bos, won. aan de Lierhand, en Cornelis Cornelisz. Cortendijck, won. te Nootdorp (G.A.D., Weesk. Hof van Delft 3, f. 328-329, afschrift).
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Catharina, huwde Cornelis Cornelis Cortendijck.
 2. Aegje.
 3. Neeltje.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 4. Geertie (= 331) (i.v.m. vernoeming Cornelia kan aangenomen worden dat zij een dochter uit het tweede huwelijk is).
 5. Annetge.
 6. Cornelia.
 7. Theunis, doopget. 1707, 1709 en 1712.
 8. Magdalena, idem 1707 en 1709.
 9. Pieternella, idem 1712.

666 Simon Ariens van Wijk en
667 Maartie Cornelis Uijttenbroek.
  Ouders van Kaatje Simons van Wijk (= 333)

668 Arent Arentse Lantman, geb. Oud-Mathenesse, won. buiten de Overschiese Poort, ged. (R.K.) Schiedam 30 november 1668. Hij huwde Schiedam 1 mei 1697 en (R.K.) 6 mei 1697 met:
669 Marijtie Jans de Jong, j.d. van Kethelambacht.
  Kinderen:
 1. Arnoldus, ged. (R.K.) Schiedam 11 januari 1698 (Martie Jeans).
 2. Arnoldus, ged. (R.K.) Schiedam 27 januari 1706 (Piternelle Arents Lantman).
 3. Cornelis (= 334).

670 Hendrick Heusdans, verm. begr. Schiedam 29 juli 1710 (als Hendrik van Heusden). Hij huwde met:
671 Maria van Gesel, ged. (R.K.) Schiedam 9 januari 1679, overl. Delft nov. 1731.
Op 12 december 1731 verklaarden Cornelis Landman, in huw. hebbende Lena Heusdans, won. onder de heerlijkheid van Oud Mathenesse, Reynier Heusdans, won. binnen de stede Vlaardingen, en Ermijntje Heusdans, wed. van Jacocbus Deyns, won. binnen de stad Schiedam, kinderen van wijlen Maria van Gesel, overl. omtrent vijf weken geleden binnen de stad Delft, niet genegen te zijn geweest als haar erfgenamen te zullen of willen gedragen of zich met de nalatenschap te bemoeien (G.A.S., Not. Arch. 826, akte 103).
Cornelis Landman, in huw. hebbende Lena Heusdans, won. onder de heerlijkheid van Oud Mathenesse, Reynier Heusdans en Huijg van der Hoeven, in huw. hebbende Ermijntje Heusdans, won. binnen de stede Vlaardingen, erfgenamen ab intestato van wijlen Ermptie van Gesel, gewoond hebbende en overl. onder Zouteveen, geven te kennen dat de heren Barent de Wit en Roeland Waardenburg, alsmede Pieter van der Salm, in geval als bij het testament van wijlen Jannetje van Diemen, in haar leven wed. van Jan van Gesel (bij boedelscheiding: Johan van Gijsele) (= 1342), gewoond hebbende en overleden binnen de stad Vlaardingen, gepasseerd voor notaris Joannes Berkel binnen deze stad op 26 juli 1717 gesteld tot voogden over de minderj. erfgenamen; tevens boedelscheiding (G.A.S. Not.Arch. 828, akte 22 en 23).
  Kinderen:
 1. Lena Heusdans (= 335).
 2. Reynier Heusdans, won. te Vlaardingen.
 3. Ermijntje Heusdans. Zij huwde 1e met Jacobus Deyns, overl. voor 12 december 1731. Zij huwde 2e tussen 12 december 1731 en 29 maart 1733 met Huijg van der Hoeven, won. Vlaardingen.

704 Evert Ariensz. Leeuwesteijn, ged. (Geref.) Delft (Nieuwe Kerk) 26 december 1641, 'noot-coolweger, geswoore clapwaker, buscoolendrager van de goud- en zilversmeden en turffdrager aen stadsschuijer', woonde aan de Zusterslaan (= Gasthuislaan), overl. Delft 31 december 1720, begr. Delft in de Nieuwe Kerk 3 januari 1721. Hij ondertr. 2e Delft 2 december 1673 met Maertgen Claes Westlander, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 1 maart 1689, en hij ondertr. 3e Delft 16 juli 1689 met Neeltie Pieters van Dijck, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 21 januari 1715. Hij huwde 1e Schipluiden 19 september 1660 (ondertr. Delft 2 september 1660) met:
705 Cornelia Joris Moolebeeck, ged. Delft (Nieuwe Kerk, Geref.) 29 september 1631, overl. tussen 17 juli 1672 en 2 december 1673.
[Zie Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen blz. 135-136].
  Kinderen uit eerste huwelijk (vader: Evert Arijensz. 1-5, Evert Ariense Louwerstein 7; moeder: Cornelia Joris 1-5; Maartijntje Claas 7):
 1. Adriaen (Arij) (= 352), ged. (Geref.) Delft (Oude Kerk) 26 oktober 1661 (Arijen Jansen, Magdaleentge Jans, Annetge Joris van der Hiel).
 2. Anneken, ged. (Geref.) Delft (Oude Kerk) 17 juli 1663 (Pieter Pieterse, Annetge van der Hiel, Annetge Joris), overl. na 6 januari 1721, ondertr. Delft 8 maart 1692 met Cornelis van der Meulen.
 3. Trijntje (Catharina), ged. (Geref.) Delft (Oude Kerk) 20 april 1666 (Theunis Janse, Annetge Joris, Catharina Cornelis), overl. na 6 januari 1721, ondertr. Delft 31 januari 1693 met Jacobus de Blij.
 4. Joris, ged. (Geref.) Delft (Oude Kerk) 4 december 1668 (Evert Jorisse, Elisabeth Cornelis, Jannetje Cornelis), overl. voor 6 januari 1721, ondertr. Delft 7 februari 1699 met Neeltge Theunis de Beer.
 5. Joannes, ged. (Geref.) Delft (Oude Kerk) 17 juli 1672 (Willem Jansz., Annetje Joris, Jaepje Jans), overl. voor 2 december 1673 (4).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 6. Jannetie, geb. Delft ca. 1675, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 11 februari 1729, ongehuwd.
 7. Nicolaes (Claas), ged. (Geref.) Delft (Oude Kerk) 13 juli 1677 (Arij Janse Louwerstein, Maartje Pieters, Anna Claas), op 20 april 1708 verklaarde Jannetje dat haar broer naar Zeeland was gegaan en daar was gaan varen. Op deze vaart overleden. Verm. ongehuwd.

712 Jan Reijnierse Staelwijk, ged. (Geref.) Delfshaven 19 april 1654. Hij huwde 2e Schoonhoven, att. Delfshaven 28 december 1687 met Lijsbeth Janssen Boesvelt (doopget. in 1706). Hij huwde 1e met:
713 Jacomina Paschiers (van Pase), haar man bij 2de huw. vermeld als wedr. van Jacomijntje Paschiers.
  Kinderen (vader: Jan Reijnierse 2, --Staelwijk 3; moeder: Jacomina Piters 2, Jacomina van Pase 3):
 1. Pieter (ook Pasgier) (= 356).
 2. Reijnier, ged. (Geref.) Delfshaven 22 september 1680 (Claes Reijnierse, Hendrick Janse, Macchelt Reijnierse).
 3. Pietertje, ged. (Geref.) Delfshaven 13 september 1682 (Claes Staelwijck, Leendert Janse, Maartije Abrahams, Annetje Cornelis). Zij huwde Delfshaven 13 september 1705 met Abram Ariensze Nobel (doopget. in 1711).

714 Christiaen (Hermansz. ?) Hopman.
715? Nellichjen Bosvelt.
Christiaen Harmansz. Hotman (bij dopen kinderen Hopman) huwde Utrecht 19 januari 1666 met Geertje Vosters, van Utrecht, geass. met moeder Wijntje Vosters. Kinderen gedoopt 1666-1675.
Op 1 september 1671 wordt ald. gedoopt Lijntje (= 357?), dr. van Christiaen Hopman en Nellichjen Bosvelt.


716 Pieter Reijnierse Stael(wijck), geb. verm. Delfshaven ca. 1645/47, woonde in den Groenendaal op Delfshaven (vermeld als belending 25 augustus 1685, G.A.R., Not. Arch. 3856, nr. 159). Hij huwde 1e Overschie met att. van Delfshaven (als Pieter Reijnierse Stael, j.m. van Delfshaven) 27 december 1671 met Aeghie Willems, dr. van Willem Ariesz. Staalman en Arentje Jans. Hij huwde 3e Delfshaven 31 mei 1693 met Catarina Cornelis Visscher, j.d. won. te Delfshaven. Hij huwde 2e Delfshaven 8 februari 1682 met:
717 Geertje Maartens, geb. Delfshaven, overl. tussen 7 maart 1690 en 1693. Zij huwde 1e Delfshaven 31 mei 1671 met Gerrit Gerritse Krieck, j.m. van Delfshaven. Zij deed als Geertje Martensz., huisvrouw van Pieter Reijne Staelwijck een verklaring (G.A.R., Not. Arch. 3859).

  Kinderen uit eerste huwelijk (vader: Pieter Reijnierse 1-3, Pieter Reijne 4; moeder: Aeghje 2, Aeghje Willems 1; Geertje Maartens 3-4):
 1. Reijnier, ged. (Geref.) Delfshaven 26 oktober 1672 (Reijnier Pieterse, Neeltje Ewouts, Annitje Maertens), overl. voor 30 maart 1682.
 2. Neeltje, ged. (Geref.) Delfshaven 27 oktober 1677 (Willem Arentse, Claas Reijnierse, Machteld Reijnierse, Jannitje Maertens), zij wordt op 30 maart 1682 vermeld als Neeltje Pietersz. Staalwijck, nagelaten dochter van Aegje Willems, aan haar verwekt door Pieter Reijne Staalwijck, en is dan een van de erfgenamen van Willem Ariesz. Staalman en Arentje Jans (G.A.R., Not. Arch. 3854, nr. 38).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 3. Pietertje, ged. (Geref.) Delfshaven 1 november 1682 (Jan Reijnierse, Claes Reijnierse, Jannetje Maartens, Machteld Reijnierse).
 4. Reijnier (= 358), ged. (Geref.) Delfshaven 22 oktober 1684 (Claes Reijne, Machteld Reijne, Ante Maartens).
  Kinderen uit eerste huwelijk van Geertje Maartens (vader resp.: Gerrit Gerritsen \, Gerrit Gerritse Kroeck b).
 5. Gerrit, ged. (Geref.) Delfshaven 7 april 1673 (Hermanus Engelen, Geertie Gerrits, Aechtie Cornelis).
 6. Maritje, ged. (Geref.) Delfshaven 6 september 1676 (Cornelis Gerritse Krieck, Annitje Maertens, Marij Lowijs).

718 Leendert Jorisz. de Munnick, j.m. van Delfshaven, varensgesel. Hij huwde Overschie 11 mei 1670 (att. van Delfshaven en Delft) met:
719 Trijntje Engelen van der Lijck, j.d. van Delft (aen de Corenmarct).
Leendert Joorisz. de Munnick is op 2 november 1690 getuige, hij tekent met een omgekeerd anker (G.A.R., Not.Arch. 3859).
  Kinderen (vader: Leendert Jorisse(n) 1-3, --de Munni(c)k 4-5; moeder: Trijntien/Trijntje Engelen 1-5):
 1. Barent, ged. (Geref.) Delfshaven 1 maart 1671 (Catharina Jans, Grietie Leenders).
 2. Grietie, ged. (Geref.) Delfshaven 17 november 1677 (Maartien Joris, Lijsbeth Leenderts).
 3. Engel, ged. (Geref.) Delfshaven 25 februari 1679 (Grietie Pieters, Maertje Joris).
 4. Joannes, ged. (Geref.) Delfshaven 3 september 1679 (Maritje Claes, Treijntje Cornelis).
 5. Sara (= 359), ged. (Geref.) Delfshaven 5 december 1683 (Jacob Jorisse de Munnick, Lourens Matson, Geertje Floris, Volkje Leenderts).

756 Dirck Pieck, kocht op 31 december 1665 een huis aan de Voorstraat in Beesd van zijn vader Johan Ottense Pieck; als opvolger van zijn vader secretaris van Beesd van voor febr. 1670 vermoedelijk tot 1684, collecteur van de verpondinge, overl. tussen 22 april 1700 en 27 januari 1703. Hij huwde 2e voor nov. 1684 met Christina Verweij. Hij huwde 1e Utrecht 17 augustus 1662 met:
757 Helena van Abcoude, j.d. van Vianen, overl. verm. kort na 8 maart 1672.
Zij testeerden voor de schepenen van Beesd op 8 maart 1672.
[Van Klaveren 1916, nr. V.1; G.N. 1991, 635, nr. 29/224].
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Jan, vermeld 1674 en later, overl. na 30 november 1730. Hij huwde met Grietje van Tusschenbroek, overl. voor april 1722.
 2. Adriaen (= 378), vermeld 1704, overl. voor 12 mei 1711.
 3. Otto. vermeld 1702 en 1704. Hij huwde okt. of nov. 1713 met Catharina de Latere, wed. van Adriaan van der Waarden (huw. voorw. Eindhoven 7 september 1713).
 4. Gijsbert, vermeld 1702 en 1704.
 5. Hendrik.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 6. Dirck.
 7. Steven
 8. Guiliam.
 9. Arnoldus.
 10. Catharina.
 11. Maria Geertruydt
volgende